Maatschappij

VEMW-lid KPN scoort hoog op internationale duurzaamheidsladder

Energiebesparing en verduurzaming liggen als een fijnmazig netwerk over heel KPN, zegt Jeroen Cox, senior manager Energie & Milieu bij KPN. “Al decennialang verricht het telecombedrijf inspanningen op die gebieden. Eerst richt je je daarbij op laaghangend fruit, daarna komen zaken aan bod die meer inspanning vragen.”

Vanaf 2025 wil KPN nagenoeg circulair zijn, zeggen Cox en KPN-collega senior informatieanalist Frans Hoogland. “Steeds meer producten worden daarom voorzien van een circulair design. In 2020 introduceerde KPN bijvoorbeeld een nieuw modem met een behuizing van gerecycled plastic. Ook experimenteert zij met slimme back-up batterijen. En op dit moment voert KPN een pilot uit met glasvezelkabels die niet alleen een kleinere diameter hebben, maar ook voor 90 procent gerecycled plastic gebruiken. De afmetingen van onze verpakkingen zijn verkleind om te besparen op materiaal. Daarnaast wil KPN in 2040 de CO₂-uitstoot ten opzichte van 2014 binnen de hele keten met de helft terugbrengen.”

Klimaatneutraal

Hoogland: “KPN opereert al bijna zes jaar klimaatneutraal en helpt haar klanten met het omlaag brengen van de CO₂-uitstoot door slimme diensten te leveren op het gebied van bijvoorbeeld security, slimme steden of zorg op afstand.” Hij is evenals Cox trots op de duurzame inspanningen en verdiensten die het bedrijf in al die jaren tot stand heeft gebracht. “We staan ook niet voor niets voor de vijfde keer op rij in de top vijf meest duurzame telecombedrijven ter wereld in onze sector en behoren voor de negende achtereenvolgende keer tot de top 10 procent duurzaamste bedrijven ter wereld van de Dow Jones Sustainability Index.”

‘Verduurzaming is een proces dat altijd doorgaat en nooit stopt’

Belangrijke rol

Cox: “Verduurzaming is een proces van jaren en stopt nooit. Zo kan IT een belangrijke rol spelen bij de bestrijding van klimaatverandering. Sinds 2011 gebruikt KPN uitsluitend groene stroom. Dit heeft vier jaar later geleid tot klimaatneutraal ondernemen. Over zo’n drie jaar, in 2023, streven we naar 49 procent minder energiegebruik in ons netwerk vergeleken met 2010. In 2025 zijn we nagenoeg volledig circulair voor nieuwe producten en diensten. We zetten zoveel mogelijk in op het hergebruik en recyclen van producten. Design met meer gerecycled materiaal, beter herbruikbaar, kleiner, lichter en met een lager energiegebruik.” Hij zegt dat KPN in 2020 klanten met 570kTon CO₂-uitstoot en 1798 ton PM10 (fijnstof)-uitstoot en 330 miljoen euro aan energiekosten heeft helpen besparen. “Die besparing komt vooral omdat er fors op afgelegde kilometers is bespaard, ook omdat we dit jaar zoveel moesten thuiswerken.”

Kansrijk

KPN beschouwt onder meer de landbouw als de meest kansrijke sectoren om op CO₂-uitstoot te besparen, zegt Cox. Hij noemt als voorbeeld LoRa, een Long Range, Low Power IoT-verbinding die binnen de landbouw heel effectief is. “LoRa is speciaal ontwikkeld om kleine hoeveelheden informatie uit te wisselen tussen objecten en systemen. Eén LoRa-module kan meer dan tien jaar data zenden op slechts twee batterijen. Binnen de landbouw is LoRa bijvoorbeeld heel goed in te zetten om informatie te meten over de bodem en het weer. Dit resulteert in minder watergebruik en minder pesticiden.”
Binnen de zorg zet KPN zet zich in om zorgoplossingen te ontwikkelen om langer thuis te kunnen blijven wonen, zegt hij. “Veilige gegevensuitwisseling voor zorg op afstand en verbetering kwaliteit van zorg zijn daarvoor essentieel.”

Ook binnen de woningbouw, fabrieken en logistiek staat KPN haar mannetje, vult Hoogland aan. “We ontwikkelen sensoren in dakgoten die waterdruk, schimmel en lekkages meten. We werken samen in een consortium voor een nieuw gelaagd energie-ecosysteem, waarmee duurzame energie transparant en optimaal kan worden uitgewisseld tussen gebouwen. En binnen fabrieken en logistiek heeft KPN 11.000 containers via sensoren verbonden met smart devices van chauffeurs en backoffice. En dit is slechts nog maar een greep uit de vele duurzame inspanningen die wij als telecombedrijf leveren.”

KPN hoog genoteerd in Dow Jones Sustainability Index

KPN staat voor de vijfde keer op rij in de top vijf meest duurzame telecombedrijven ter wereld en behoort voor de negende achtereenvolgende keer tot de duurzaamste bedrijven ter wereld van de Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Deze ranglijst is gebaseerd op economische, maatschappelijke en milieuprestaties. Investeerders hechten hier steeds meer waarde aan, aldus Cox. “En ook klanten van KPN nemen de factor duurzaamheid steeds vaker mee in hun keuzes.”
De 10 procent best scorende telecombedrijven wordt jaarlijks opgenomen in de DJSI Wereldindex. Sinds 2016 noteert KPN als enige telecombedrijf in de wereld onafgebroken in de top vijf en in 2017 werd zij uitgeroepen tot het meest duurzame telecombedrijf ter wereld.
Cox: “Voor KPN is de DJSI een belangrijke graadmeter voor haar duurzaamheidsdoelstellingen en -prestaties. De terugkoppeling van vorig jaar is gebruikt om het op onderdelen nog beter te doen. Dit heeft geleid tot meer transparantie op het gebied van netwerkstabiliteit, privacy, belastingen en mensenrechten. Daarmee is KPN volgens onafhankelijke experts een van de duurzaamste telecombedrijven ter wereld.”
Uit de cijfers over 2020 blijkt dat KPN vooral goed scoort op klimaatstrategie, innovatiemanagement en stakeholdermanagement. Cox: “Sinds 2015 is KPN klimaatneutraal. Zij spant zich al decennia in om haar klanten te helpen bij CO₂-emissiereductie. Circulariteit staat al jaren hoog in het vaandel. En ook in de toekomst zal KPN blijven bijdragen aan de noodzakelijke verduurzaming van de samenleving. Daarom zetten we in op de beste, veiligste en duurzaamste infrastructuur.”

Bekijk het jaarverslag 2020 van KPN

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur