Vereniging

‘Kort op de bal zitten, dat is belangrijk’

Hans Schuil is in het dagelijks leven CFO van Royal Cosun. In juni treedt hij officieel toe tot het VEMW-bestuur. “Niet aan de zijlijn staan, maar actief aan het spel deelnemen.”

Schuil: “Ik heb een collega van mij opgevolgd die bestuurslid was bij VEMW. Zodoende ben ik nu benaderd. Ik was direct heel enthousiast om daarop in te gaan. Waarom? Ik beschouw het toch als een stukje verbreding van mijzelf. Van huis uit ben ik een financiële man en hier gaat het over energie en water. En wat daarin allemaal gebeurt. Het is voor ons bedrijf en onze sector heel belangrijk om kort op de bal te zitten en te weten welke ontwikkelingen er op dit gebied spelen.


Hans Schuil
CFO van Royal Cosun

‘Samenwerken is nodig om tot een klimaatneutrale toekomst te komen’

“Ook essentieel is om zelf invloed uit te kunnen oefenen op die ontwikkelingen vanuit de belangenbehartiging. Het is dus niet vrijblijvend langs de zijlijn toekijken, maar actief aan het spel deelnemen. Het sluit eigenlijk heel goed aan op iets dat voor als bedrijf belangrijk is, maar wat ook dicht staat bij mijn eigen drijfveren als het gaat over elementen als samenwerken en duurzaamheid. Want ook duurzaamheid is een thema dat bij VEMW speelt. Kortom, belangrijk dus om ook mijn steentje daaraan bij te dragen. En om mee te denken vanuit de positie in het VEMW-bestuur en richting te geven aan hoe deze onderwerpen zich in Nederland ontwikkelen.

“Ik zal misschien iets meer vanuit het financieel perspectief mijn invalshoeken brengen. Maar ook vanuit ons bedrijf gezien ben ik daartoe in staat, omdat ik voldoende ervaring heb opgedaan om vanuit productiekant onderwerpen te kunnen plaatsen. De rol van VEMW, kennis delen en belangenbehartiging, maar ook duurzaamheid zal de komende decennia op de agenda blijven staan. Een uitdaging voor VEMW en onze bedrijven. Een goede samenwerking is daarvoor essentieel. Hoe delen we onze kennis onder de leden? Samenwerken is nodig om tot een klimaatneutrale toekomst te komen.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur