Vereniging

Pepijn Pronk, nieuwe voorzitter VEMW-Taakgroep Elektriciteit

‘Taakgroep bundelt kennis en ervaring’

Pepijn Pronk, senior category manager ‘Metals, Energy & Utilities’ bij Tata Steel in IJmuiden, volgt Bart Bartelds die onlangs met pensioen is gegaan op als voorzitter van de VEMW-Taakgroep Elektriciteit. “We leren van elkaars ervaringen.”

Pronk: “Wij vinden het als Tata Steel belangrijk om deel uit te maken van deze taakgroep. Vanuit Tata Steel-perspecief is energie immers een belangrijk onderdeel van onze business. We zijn grootverbruiker. Maar ook vanuit het oogpunt van security of supply, de leveringszekerheid, is elektriciteit onmisbaar voor ons productieproces. Zou die tijdelijk wegvallen dan heeft dat een enorme impact voor onze installaties. Met als gevolg productiederving. We zijn een volcontinubedrijf en zou je in zo’n situatie terechtkomen, dan zijn de kosten daarvan gigantisch. Essentieel is ook dat de aardgas- en elektriciteitsnetten betrouwbaar en – om met VEMW te spreken – doelmatig zijn: Daar wil je niet meer voor betalen dan strikt noodzakelijk is.”

Elke twee maanden

De Taakgroep Elektriciteit bestaat uit zo’n twintig mensen en komt, in verband met de coronacrisis, elke zes weken digitaal samen. Pronk: “Een hot en blijvend item is de energietransitie. Die heeft allerlei implicaties van hoe de dingen op energiegebied zijn geregeld. Een actueel thema is bijvoorbeeld de nieuwe energiewet 1.0. We willen scherp op het netvlies krijgen wat deze wet precies voor Tata Steel betekent. In die context is de taakgroep ook heel relevant, want daarin bespreken we met collega’s wat de wet op elektriciteitsgebied inhoudt.”

Oppositie voeren

Pronk: “In de taakgroep bespreken we ook wat we kunnen doen als er zaken zijn die bedrijven op een negatieve manier raken. En, hoe we daartegen oppositie kunnen voeren. Daarnaast is het belangrijk dat we scherp kijken naar de rol van netbeheerders. Hun belangen stroken immers niet altijd met onze belangen.

We delen onze standpunten en leren van elkaars ervaringen. Die wisselwerking is belangrijk en zinvol. Om een voorbeeld te geven: Tata Steel heeft een gesloten distributiesysteem op de site en daarvan zijn er niet heel veel in Nederland. Daarover komen nog wel eens vragen. Juist omdat de kennis in de VEMW-Taakgroep Elektriciteit zo breed en divers is, kun je daarover bij elkaar te rade gaan.”


Pepijn Pronk
Nieuwe voorzitter VEMW-Taakgroep Elektriciteit

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur