Vereniging

Levendig VEMW verkiezingsdebat over energie, water en klimaat

Terugblik VEMW Verkiezingsdebat

Op 2 maart jl. vond onder leiding van Remco de Boer het VEMW verkiezingsdebat plaats. Aangeschoven waren de Tweede kamerleden Agnes Mulder (CDA), Laura Bromet (GroenLinks), Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Mark Harbers (VVD). De discussie stond voor een belangrijk deel in het teken van de industrie- en energietransitie, waarover het laatste woord nog lang niet is gezegd. Ook de leveringszekerheid van de energie- en watervoorziening kwam vanzelfsprekend aan bod.

De belangen die op het spel staan zijn groot, niet in de laatste plaats van de industrie. Zij beschouwt de transitie naar een CO-neutrale samenleving als een belangrijk leerproces met ongekende uitdagingen, mogelijkheden, maar ook risico’s. Cruciaal is dat iedereen daarin zijn rol kan spelen: politiek, overheden, netbeheerders, leveranciers en bedrijfsleven.

Verduurzaming is kamerbreed een belangrijk gespreksonderwerp, zo bleek ook tijdens dit VEMW verkiezingsdebat.  Daarbij passeerde het ‘weglek’-effect’ ook een aantal keer de revue. Niemand, en zeker niet het klimaat, is ermee gediend als bedrijven hun activiteiten verplaatsen naar andere landen en regio’s in de wereld, wanneer het vestigingsklimaat in Nederland verslechtert en het speelveld ongelijker wordt. Er tekende zich zowaar een voorzichtige consensus af bij de kamerleden dat een goed investeringsklimaat met investeringszekerheid cruciaal is. Een voorzichtige consensus, want verschillen in politieke opvattingen over de kostentoerekening aan de industrie blijven tussen VVD, CDA, GroenLinks en Christen Unie toch voornamelijk groot.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur