Vereniging

Acht jaar Watervisie: Industriewater steeds meer op de kaart

11 februari 2021 organiseerde Industrielinqs, Evides Industriewater en VEMW voor de achtste keer het Watervisie Congres, ditmaal online. Vanuit de Oranjerie van Paleis Soestdijk spraken vertegenwoordigers van de industrie en overheden over De Waarde van Water. Hoewel de fysieke waarde in acht jaar nauwelijks toenam, is de toegang tot schoon, zoetwater niet meer zo vanzelfsprekend.

De nieuwe Waterleidingwet gaf in het begin van het nieuwe millennium de industrie meer vrijheid voor het inkopen van zijn proceswater. Bedrijven die meer dan honderdduizend kuub leidingwater gebruikten, kregen als eerste meer ruimte op de vrije watermarkt. Evides Industriewater was een van de eerste partijen die bedrijven alternatieven aanboden voor drinkwater. De industrie bleek echter steeds meer behoefte te hebben aan het delen van kennis en inzichten op het gebied van industriewater. Niet alleen wat betreft proces- of productiewater, maar ook koel- en afvalwater kwam door verscherpte wet- en regelgeving onder druk te staan. Daarom startte Industrielinqs Pers en Platform in 2012 samen met Evides Industriewater het Watervisie Congres en het Watervisie Platform. Waterexperts van bedrijven zoals Dow Terneuzen, BASF Antwerpen, Cosun en Unilever deelden hun kennis over duurzaam watergebruik, de koppeling van water aan energie- en grondstofstromen en het sluiten van kringlopen.

Waardevoller

Twee jaar geleden sloot VEMW zich bij het Watervisie Platform aan. De match resulteerde al snel in uitbreiding van het programma met sitebezoeken bij Heineken Zoeterwoude en Tata Steel. Nog waardevoller was het verknopen van de netwerken van VEMW en het Watervisie Platform. Inmiddels lukt het steeds vaker om ook de andere spelers in de watersector te betrekken bij de uitdagingen van de industrie. Zowel waterschappen als drinkwaterbedrijven delen namelijk de steeds schaarser wordende zoetwater voorraad.

Samenwerking in de waterketen is hard nodig

Die samenwerking binnen de waterketen is hard nodig. Want waar in 2012 nog de nadruk lag op de kostprijs van water en de verwijderingskosten van afvalwater, verschoof de focus steeds meer naar verduurzaming en besparing. Drie droge zomers en de vondst van zorgwekkende stoffen in het oppervlaktewater verscherpt de discussies over grondwatergebruik en afvalwaterkwaliteit. Wat geen toekomst heeft is als bedrijven concurreren met de drinkwatervoorziening en de bevloeiing van akkers. Dan zullen zij ze als eerste moeten afhaken. En dus nemen veel bedrijven de vlucht voorwaarts en kijken naar nieuwe samenwerkingsvormen. Effluent van RWZI’s kan prima worden ingezet als proces- of koelwater. En bedrijven die dat koelwater eerst behandelen, hoeven veel minder te spuien. Dat bespaart niet alleen water, maar ook energie. In de toekomst zullen nog veel meer van dit soort grensoverschrijdende samenwerkingen ontstaan. Al was het maar om de waardevolle grondstoffen die vaak nog in het afvalwater zitten terug te winnen.

Bekijk de livestream

Met dank aan David van Baarle, hoofdredacteur Industrielinqs.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur