Vereniging

VEMW Benchmark Inkoop Energie vernieuwd en nu ook in het Engels!

Wij hebben de Benchmark Inkoop Energie onder handen genomen. Op veler verzoek houden we de benchmark voortaan ook in het Engels. U kunt straks eenvoudig kiezen tussen Nederlands en Engels. Daarnaast hebben we een deel van de vragen aangepast. Uit reacties van gebruikers bleek dat de vragen niet altijd snel en eenvoudig te beantwoorden waren en dat is wel onze bedoeling. We hebben daarom de tijdrovende vragen gewijzigd, de antwoordmogelijkheden uitgebreid en vragen waar validatie niet optimaal was, verwijderd. Wij denken hiermee de kwaliteit van de benchmark te hebben verbeterd.

De Benchmark Inkoop Energie over het kalenderjaar 2021 start op 1 april aanstaande. De contactpersoon in uw organisatie voor de benchmark nodigen wij uit om deel te nemen. Wilt u meer informatie over deze gratis dienstverlening voor leden van VEMW, neem dan contact op met Eric Picard:  (0348) 48 43 51 of ep@vemw.nl.

Eric Picard
ep@vemw.nl | 0348 48 43 51

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur