Praktijk

Royal Avebe kiest voor e-boilers

“Hybride systeem zorgt voor maximale flexibiliteit”

Al in 2015 onderzocht Royal Avebe, een coöperatie van zetmeelaardappeltelers, de toepassingsmogelijkheden van e-boilers. Een grondige studie maakte toen duidelijk dat de netwerkkosten te hoog waren om de businesscase sluitend te krijgen. In 2020 wierp de lobby van onder meer VEMW z’n vruchten af en werd het met de nieuwe SDE++-regeling wel een interessant alternatief. Erik Koops, Director Energy Transition & Utilities, vertelt dat Avebe nog dit jaar de eerste twee van de in totaal drie geplande e-boilers in gebruik gaat nemen.

Duurzaamheid is belangrijk in de strategie van Avebe en daarbij ligt de nadruk op CO2-reductie. Koops legt uit dat het beleid op twee pijlers rust: energiebesparing en elektrificatie. “Met alleen energiebesparende maatregelen is het lastig om onze reductiedoelstellingen te behalen en daarom combineren we dat met elektrificatie. Een e-boiler is in dat licht een aantrekkelijke optie. Vooral ook omdat je daarmee veranderingen doorvoert aan de utility-kant en dat is eenvoudiger dan het aanpassen van de productieprocessen.” De e-boiler werd echter pas interessant met de komst van de SDE++-regeling. Deze subsidie compenseert de sterk gestegen netwerkkosten.

Royal Avebe

Royal Avebe is een coöperatie van ruim 2.200 akkerbouwers uit Nederland en Duitsland. De zetmeelaardappelen van deze leden worden jaarlijks verwerkt tot hoogwaardige ingrediënten op basis van aardappelzetmeel en -eiwit, waar ze wereldwijd toegevoegde waarde bieden in voeding, diervoeding en industriële toepassingen. Het bedrijf heeft zo’n 1.300 medewerkers en productielocaties in Nederland, Duitsland en Zweden. Avebe is opgericht in 1919 en draagt sinds 2019 het predicaat Koninklijk.

Grootste zonnepark

De groene elektriciteit die Avebe voor de e-boilers gaat gebruiken, komt van zonneparken die op grond van het bedrijf staan en direct zijn aangesloten op het interne Avebe elektriciteitsnet. “Wij hebben die parken mogelijk gemaakt”, licht Koops toe, “en de garanties van oorsprong, GvO’s, gekocht. Bij één park hebben wij alle certificaten gekocht en bij het park in Gasselternijveen – het grootste zonnepark van Nederland – een groot deel van de certificaten. Daarnaast worden GvO’s gekocht, die opgewekt zijn bij leden van Avebe.”

Kansen en beperkingen bij inzet e-boiler

Avebe maakt nu nog gebruik van gasketels en een warmtekrachtcentrale (wkc). Als daar straks de e-boilers bijkomen, kan het bedrijf flexibel inspelen op de actuele energieprijzen. Wanneer de elektriciteitsprijs hoog is, wordt de e-boiler niet ingezet. Is de prijs van elektriciteit laag, dan wordt de wkc teruggeschakeld en de e-boiler maximaal benut. In dat hybride systeem levert de wkc een belangrijke bijdrage aan de netstabiliteit. Daarom is het wel van belang dat de vrijstelling energiebelasting behouden blijft voor wkc’s die onderdeel zijn van zo’n hybride systeem. Koops verwacht dat de inzet van de e-boilers de komende jaren steeds aantrekkelijker gaat worden. De gasprijzen en de belasting op gas zitten immers in de lift, terwijl het aanbod aan duurzame elektriciteit stijgt. De e-boiler kan een belangrijke rol spelen in de overall systeemintegratie. In de industrie is de grootste uitdaging daarbij de elektriciteitsinfrastructuur en voldoende  beschikbaarheid van duurzame elektriciteit. “Voor Avebe is het wel een nadeel dat de eerste SDE++-regeling, die van 2020, ons – kennelijk vanwege Europese regels – beperkt tot een maximum gebruik van 2000 uur. Dat wordt pas na een aantal jaren bereikt. In 2021 is dat opgeschroefd naar 3000 uur. Het idee achter de begrenzing was dat er niet genoeg groene elektriciteit beschikbaar zou zijn. Maar wij zijn rechtstreeks verbonden met een zeer omvangrijk zonnepark. Waarom zou je dan die beperking opleggen?”

10% CO2-reductie

De capaciteit van de drie e-boilers die Avebe gaat gebruiken, is voldoende om de helft van de stoomvraag te leveren. Maar omdat het bedrijf dus subsidie krijgt over maximaal 2000 of 3000 uur en omdat het acteert op de onbalansmarkt, zal het gaan om gemiddeld 10 tot 15%. Dat levert op de twee grootste locaties, Gasselternijveen en Ter Apelkanaal, een CO2-reductie van 20.000 ton op: ongeveer 10% van de totale emissie en daarmee dus een aanzienlijke bijdrage.

Innovatieve techniek

Kijkend naar de toekomst laat Koops weten dat Avebe met de drie geplande e-boilers voorlopig vooruit kan. Daarnaast kijkt het bedrijf naar de mogelijkheden van elektrificatie in de productieprocessen. “Dat proberen we echt te combineren met energiebesparing. Zo zijn we in 2019 in Ter Apelkanaal het DUCAM-project gestart. DUCAM staat voor Duurzaam Concentreren van Aardappelsap met Membranen. Door met membraantechnologie dat sap te concentreren, besparen we een enorme hoeveelheid energie en water. Deze innovatieve techniek passen we inmiddels op meerdere Avebe-locaties toe. Duurzaamheid blijft hoog op onze agenda staan. We zoeken continu naar harmonie tussen winst maken en zorgvuldig omgaan met milieu en mensen.”

Erik Koops
Royal Avebe | Director Energy Transition & Utilities

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur