Opinie

Investeringsplannen netbeheerders onder de loep

Belanghebbenden vragen om meer betrokkenheid en transparantie

Netbeheerders zijn verplicht om elke twee jaar hun investeringsplannen te presenteren. In deze investeringsplannen laten zij zien welke kwaliteits- en capaciteitsknelpunten zij verwachten en hoe hun investeringen bijdragen aan het oplossen van die knelpunten. Tom Strengers, beleidsadviseur energie, vertelt dat VEMW niet tevreden is over de investeringsplannen voor 2022-2031. “Een van onze bezwaren is dat de scenario’s waarmee netbeheerders rekenen, niet in lijn zijn met de actuele Europese en nationale ambities en wetgeving. Daar valt echt nog veel aan te verbeteren.”

VEMW, maar ook andere belanghebbenden, zoals Energie-Nederland, Energie Samen, Holland Solar en NWEA, zien graag dat de investeringsplannen voortaan op een andere manier tot stand komen. Tom: “Wij mogen nu pas in de zogenaamde consultatiefase onze stem laten horen. Dat is wat ons betreft te laat, omdat fundamentele verbeterpunten dan niet meer meegenomen kunnen worden. We zien veel liever dat wij ook betrokken worden bij het opstellen en doorrekenen van de scenario’s.”

Scenario’s niet actueel

Op basis van die scenario’s beslissen netbeheerders namelijk waar en hoeveel ze in hun netten gaan investeren. En Tom laat weten dat de scenario’s die de netbeheerders voor de periode 2022-2031 gebruiken, niet kloppen. Er is namelijk geen rekening gehouden met de laatste ontwikkelingen op energiegebied. “Ze hebben bijvoorbeeld niet gekeken naar de plannen van de Europese Commissie en de extra vraag waarmee rekening gehouden moet worden volgens de Stuurgroep Extra opgave. De netbeheerders bereiden hun netten dus onvoldoende voor op deze actuele ontwikkelingen.” Tom tekent daarbij aan dat VEMW zich terdege realiseert dat het maken van scenario’s lastig is.

“Netbeheerders onderschrijven onze mening en hebben aangegeven dat ze ons in de toekomst meer gaan betrekken bij het uitwerken van de verschillende scenario’s”

 

Prioritering

De netbeheerders vragen in hun plannen om meer sturing om prioritering toe te passen voor capaciteitsuitbreidingen. Waar, wanneer en in welke volgorde wordt geïnvesteerd in het net? “Daarbij is het voor ons niet meer dan logisch dat wij als vertegenwoordiging van belanghebbenden in dat traject een rol van betekenis spelen om de maatschappelijke belangen te toetsen.” Verder is meer transparantie gewenst bij de stappen van scenario naar knelpunt en van knelpunt naar investering. Door gebrek aan informatie kan VEMW niet beoordelen of netbeheerders de scenario’s correct vertalen naar knelpunten en of knelpunten tot logische investeringen leiden. “Tot voor kort weigerden de meeste netbeheerders om die gegevens te laten zien. Inmiddels zien we daar wel wat veranderen, maar nog steeds is niet alle informatie beschikbaar. Daar blijven wij dus voor pleiten.”

Voorstel nieuwe wetgeving

De rode draad in de kritiek van VEMW en andere betrokkenen op de investeringsplannen van de netbeheerders is duidelijk: meer betrokkenheid en meer transparantie staan bovenaan het verlanglijstje. Tom: “Wij werken aan een voorstel voor een procesontwerp dat dat gaat borgen. Dat is een kwestie van een lange adem, maar wat ons betreft wel essentieel om het risico op congestie in de toekomst zo laag mogelijk te houden.”

Tom Strengers
tgs@vemw.nl | 0348 48 43 53

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur