Beleid

Ambassadeurs bestuurlijke versnellingstafel opkomende stoffen:

“Nu werk maken van chemiearm koelwater”

De behandeling van koelwater is een van de aandachtsgebieden van de bestuurlijke versnellingstafel opkomende stoffen. Katja Portegies van Rijkswaterstaat en Roy Tummers van VEMW zijn ambassadeurs van deze afspraak en hebben de taak om de gemaakte afspraken levend te houden. “We moeten dit onderwerp de komende jaren goed op de agenda houden en bedrijven helpen én stimuleren om bewuste keuzes te maken”, aldus Portegies.

Om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren, heeft de Stuurgroep Water in 2018 voor verschillende aandachtsgebieden bestuurlijke versnellingstafels ingesteld. Aan de bestuurlijke versnellingstafel opkomende stoffen zijn onder meer afspraken gemaakt over het reduceren van het gebruik van chemicaliën bij de behandeling van koelwater. Tummers, directeur Water bij VEMW, laat weten dat deze afspraken van belang zijn voor alle bedrijven die koelwater nodig hebben in hun bedrijfsproces. We praten hier over systemen met koeltorens. “Het gaat om industriële bedrijven die actief zijn in bijvoorbeeld de chemie- en de staalsector, maar ook datacenters. Zij voegen vaak chemicaliën aan het water toe om schade aan installatie door corrosie en microbiologische aangroei tegen te gaan.”

Roy Tummers
rt@vemw.nl | 0348 48 43 52

Vergunningverlening

Katja Portegies, directeur Veiligheid en Water bij Rijkswaterstaat, zet zich graag in voor chemiearme – en liever nog chemievrije – koelwaterbehandeling. “De hoeveelheid chemicaliën die via koelwaterlozingen in onze wateren komen, is bijna zes keer zoveel als via reguliere lozingen. Het gaat om hoge concentraties hulpstoffen, in combinatie met grote waterdebieten. Dit levert vooralsnog geen gevaar op voor de volksgezondheid, maar deze stoffen horen niet thuis in het milieu. Gelukkig komen er steeds meer nieuwe technieken beschikbaar waarvoor minder of geen chemicaliën nodig zijn. En het is tijd om daar in de vergunningverlening meer aandacht aan te besteden.” Zij vertelt dat er inmiddels een rapport is, waarin veel aandacht is voor die nieuwe technieken. Dat rapport is door Rijkswaterstaat in samenwerking met VEMW en ENVAQUA (branchevereniging van water- en milieutechnologiebedrijven) tot stand gekomen. “Dit rapport zetten we om in een plan van aanpak. Dat is vervolgens weer de basis voor de nieuwe Europese BREF en voor een handreiking voor vergunningverleners die hen handvatten biedt voor het maken van afspraken in de vergunningen.”

Katja Portegies MSc.
Directeur Veiligheid en Water

Nieuwe BREF

Portegies verwacht dat er nog dit jaar serieus werk wordt gemaakt van een nieuwe BREF (Best Available Techniques Reference documents) en volgens haar is dat hard nodig. Het laatste BREF-document dat beschrijft wat de meest milieuvriendelijke technieken zijn die een bedrijf kan toepassen, dateert uit 2001. “Daar staan dus nog veel oude technieken in en het speelt nauwelijks in op de huidige logische ontwikkelingen als duurzaamheid en circulariteit.” Ze hoopt dat met de voorbereidingen van die nieuwe BREF en het verschenen rapport, er nu meer aandacht komt voor de behandeling van koelwater en dat ondernemers de zorgen rondom opkomende stoffen serieus nemen. Ze moedigt bedrijven aan om proactief met het onderwerp aan de slag te gaan en niet te wachten met het verduurzamen van hun koelwatersystemen. “Het zou mooi zijn als bedrijven dit een onderdeel maken van hun ambities en doelen voor de komende jaren.”

Integrale effecten

Ook Tummers ziet graag dat bedrijven nu al onderzoek doen naar alternatieven voor waterbehandeling met chemicaliën. “Er komen steeds meer nieuwe chemiearme technieken op de markt die kansrijk zijn. Voor veel technieken geldt echter dat er al wel praktijkervaring is opgedaan, maar amper op grote industriële installaties.” Hij benadrukt dat VEMW volledig achter het streven naar chemiearm koelwater staat, maar waarschuwt wel voor te grote stappen. “Voor ons is cruciaal dat alternatieve technieken niet moeten leiden tot een minder robuuste bedrijfsvoering. Dat kan namelijk tot gevolg hebben dat processen in de knel komen of zelfs dat er andere milieuproblemen ontstaan. Het is dus echt van belang om te kijken naar integrale effecten.” Portegies vult aan: “Het is belangrijk dat bedrijven anders naar koelwaterbehandeling gaan kijken en het meer gaan zien als onderdeel van het totale proces. En besteed je dit onderdeel uit, daag dan je toeleverancier uit om met duurzame alternatieven te komen. De tijdgeest is nu echt rijp om stappen te maken!”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur