Vereniging

VEMW gaat intensief samenwerken met SKIW

Waterafhankelijke bedrijven en instellingen staan voor flinke uitdagingen. Het verduurzamen van hun watergebruik is er één van. Om onze leden nog beter te kunnen adviseren en ondersteunen bij deze en andere ontwikkelingen, werken wij sinds begin van dit jaar nauw samen met de Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW). Belangrijk onderdeel van die samenwerking is het gezamenlijk organiseren van aansprekende evenementen.

VEMW en SKIW trokken in het verleden al vaker samen op. Met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst heeft de samenwerking echter een structureel karakter gekregen. De achterbannen van de twee organisaties laten een flinke overlap zien. Door nu de handen ineen te slaan, kunnen we onze leden nog beter van dienst zijn en onze rol als kenniscentrum voor de zakelijke waterverbruiker verder versterken. Met het oog op de ontwikkelingen die de komende jaren op ons afkomen, is dat erg belangrijk. In de samenwerkingsovereenkomst is ook vastgelegd dat SKIW het secretariaat vanaf 2022 bij VEMW onderbrengt.

Gezamenlijke evenementen

Wij hebben met SKIW afgesproken om gezamenlijk evenementen te organiseren voor onze doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan Hét Nationale Watersymposium en zogenaamde praktijkdagen. Die praktijkdagen vinden veelal plaats bij lidbedrijven en hebben meestal een actueel thema, zoals koelwater of legionellapreventie. Deelnemers, VEMW-leden en andere belangstellenden, wisselen hier kennis en ervaring met elkaar uit.

Nationaal Watersymposium

Hét Nationale Watersymposium staat gepland voor 30 juni 2022. In 2020 en 2021 kon het event vanwege corona niet doorgaan. Bekijk de volgende pagina voor de Save the date.

 

Wat doet SKIW?

De Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW) stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking op het gebied van industriële watertechnologie. Binnen de stichting zijn alle onderdelen van de industriële watersector vertegenwoordigd: eindgebruikers, kennisinstituten, adviesbureaus, de branchevereniging van leveranciers, waterschappen en de drinkwaterindustrie.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur