Column

Knelpunten elektriciteitsnet frustreren transitie

Netbeheerder TenneT kondigt plotseling aan de komende jaren geen nieuwe aanvragen voor stroomaansluitingen in behandeling te kunnen nemen in Limburg en Noord-Brabant. Oorzaak zou zijn dat de transitie sneller gaat dan men had verwacht.

Het moet toch niet gekker worden. De industrie heeft de afgelopen jaren in de Cluster Energie Strategie├źn in kaart gebracht hoeveel de stroomvraag gaat groeien. Dat is vertaald in een nationaal plan, het MIEK. De vraag naar elektriciteit vanuit de industrie verdrievoudigt al in 2030, en zal vervolgens tot 2050 hard verder groeien. In de investeringsplannen van de netbeheerders lukt het niet om voor 2030 aan de toenemende vraag naar transportcapaciteit te voldoen. Dat is op zich al een ernstig probleem. Maar dat het al in 2022 zo misloopt, baart hele grote zorgen.

Netbeheerders hebben een wettelijke plicht om aanvragen voor een elektrische aansluiting te honoreren. Hun planningsmethodiek schiet blijkbaar ernstig tekort. Er is niet geanticipeerd op grootscheepse elektrificatie. Terwijl daar toch al jaren aan wordt gewerkt, zowel aan de aanbod- als aan de vraagzijde. Bij de totstandkoming van het klimaatakkoord is er van de kant van de industrie bij voortduring op aangedrongen de ontwikkeling van de energie-infrastructuur veel meer aandacht te geven. Waarschuwingen werden niet erg serieus genomen. Het kabinet weigerde consequenties te verbinden aan het niet op tijd beschikbaar zijn van infrastructuur. Zo komen we dus straks in de bizarre situatie dat bedrijven hun CO2-emissies niet kunnen reduceren vanwege het ontbreken van elektriciteit. Vervolgens moeten zij CO2-heffing betalen, terwijl de netbeheerders die dit probleem veroorzaken, vrijuit gaan.

De oplossing die nu wordt gezocht, bestaat uit afwegingskaders. Herverdelen van de schaarste. Dat zijn noodverbanden die de uitzondering zouden moeten zijn en niet de regel. Waar blijft het echte plan van aanpak om de netten veel sneller in de conditie te brengen die nodig is voor de transitie? Wanneer worden de netbeheerders aangesproken op het uitvoeren van hun wettelijke taak?

Gertjan Lankhorst

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur