Vereniging

VEMW Wind Consortium biedt leden uitzicht op duurzame energie

Op 19 mei 2022 maakten Brookfield, SSE Renewables en VEMW bekend dat zij gezamenlijk meedoen aan de aanbesteding voor het windenergiepark Hollandse Kust West. Een opmerkelijk initiatief. Het is namelijk voor het eerst dat grootverbruikers zich gezamenlijk melden als partij in een tender voor wind op zee. Johan Hospers, directeur Energie bij chemiebedrijf Nobian, was initiatiefnemer en legde zijn idee voor aan VEMW. Daar werd het plan enthousiast ontvangen. Eric Picard van VEMW trad op als secretaris van het consortium. De twee initiatiefnemers in deze samenwerking gaan hier met elkaar in gesprek.

Eric Picard

Johan Hospers

Johan, wil jij nog eens vertellen hoe jouw idee voor het windconsortium is ontstaan? Werd je op een goede dag wakker en dacht: ‘zo kan het ook’?
“Nou, om te beginnen is het goed om te weten dat wij bij Nobian een behoorlijk duurzame ambitie hebben. In 2040 willen we CO2-neutraal zijn en in 2025 willen we dat 50% van de energie die wij gebruiken, duurzaam is opgewekt. We zien dat er steeds meer spelers op de markt van windenergie komen en hebben onszelf afgevraagd hoe wij daar onderdeel van kunnen uitmaken. We realiseerden ons dat het als individueel bedrijf niet eenvoudig zou zijn om een rol van betekenis te spelen en wilden meerdere industrieën bij elkaar brengen. Om dat te bewerkstelligen, hebben we jullie benaderd, Eric.”

Deskundigheid gebundeld

En daar waren we blij mee. Voor dit soort initiatieven heb je creatieve mensen nodig, die het aandurven om hun nek uit te steken. Het idee van Nobian is binnen het bestuur van VEMW besproken en dat leverde een unanieme ‘ja’ op. Vervolgens is er een werkgroep samengesteld die de plannen verder heeft uitgewerkt. In die werkgroep zitten Nobian, LyondellBasell, Utility Support Group en VEMW. Een van de vervolgstappen was het organiseren van een informatiebijeenkomst voor belangstellenden.

Hoe kijk jij daarop terug?
Dat was een goede manier om onze plannen toe te lichten. Bij die eerste bijeenkomst waren ongeveer twintig bedrijven aanwezig, waarvan er uiteindelijk dertien in het VEMW Wind Consortium zijn gestapt (zie kader, red.) We moesten overigens snel handelen, want in november 2021 startte het project en in mei 2022 was de deadline voor de inschrijving.”

Tender-proces

We zijn vervolgens een tender-proces gestart om de ontwikkelaar te selecteren waarmee wij in zee wilden gaan. We hebben daarvoor gesprekken gevoerd met meer dan tien ontwikkelaars van windparken. Dat waren intensieve gesprekken. “Absoluut. We wilden natuurlijk wel die partij selecteren waarin we het vertrouwen hebben dat ze de aanbesteding gaan winnen. Maar ook de volumes die zij aan de leden van VEMW willen en kunnen leveren en tegen welke criteria, hebben een rol gespeeld in onze keuze. Na de eerste gesprekken bleef er een shortlist van vier partijen over en in goed overleg met onze achterban hebben we gekozen voor windparkontwikkelaar SSE Renewables die samenwerkt met investeerder Brookfield Renewable Partners.” Het was heel waardevol dat er in de werkgroep al veel kennis over en ervaring met windenergie en windparken aanwezig was. Dat heeft echt geholpen bij het maken van een weloverwogen keuze en het geeft de deelnemende bedrijven het vertrouwen in die keuze.

Het mooie is dat het VEMW Windconsortium ook toegankelijk is voor kleinere energiegebruikers.

 

Meeliften

Uiteindelijk hebben dertien bedrijven de termsheet ondertekend en daar ben ik ontzettend trots op. Maar wat vind jij van de belangstelling van bedrijven voor het initiatief, Eric? Had jij meer interesse verwacht?
“Ik ben ervan overtuigd dat het voor nog veel meer bedrijven een interessante optie is. Het mooie is dat het VEMW Windconsortium ook toegankelijk is voor kleinere energiegebruikers. Door mee te liften op de schouders van grote bedrijven, hebben zij via het consortium een unieke kans om gebruik te maken van de ervaringen en deskundigheid van de werkgroep. Voor hen – en natuurlijk voor alle leden van VEMW – is er de optie een volgende keer mee te doen, als wij in de toekomst wederom voor zo’n project inschrijven.” Dat klopt inderdaad, Eric. Onze propositie is dermate onderscheidend, dat ik er alle vertrouwen in heb dat Brookfield/SSE een goede kans maakt de tender te winnen. En wanneer wij het gehele proces en alle bijbehorende documentatie eenmaal hebben doorlopen, dan hebben we een goede basis om het nog eens te doen. Er ligt dan immers een panklare oplossing en kunnen we de opgedane ervaringen van dit project opnieuw benutten. Ik vind het zelf ook ontzettend mooi om te zien hoe de Nederlandse industrie op deze manier serieus bijdraagt aan de klimaatdoelen voor ons land. “Eens, Johan! Een steeds grotere groep bedrijven laat zien dat zij flexibel kunnen meebewegen met het energieaanbod. Dat was enkele jaren geleden nog ondenkbaar en ik ben enorm trots op de ondernemers die hiermee ongelooflijk belangrijke stappen zetten in de verdere verduurzaming.”

Nobian

Nobian is een Europese marktleider in de productie van zout, essentiële chemicaliën en energie voor de industrie, variërend van de bouw en de schoonmaaksector tot de farmaceutische industrie en de waterbehandeling. Nobian blinkt uit in de veilige en betrouwbare levering van hoogzuiver zout, chloor-alkali, chloormethaan en waterstof, met moderne productielocaties in Nederland, Duitsland en Denemarken. Nobians 1.600 medewerkers zetten zich in om veiliger, efficiënter en duurzamer te worden. Zo zorgt Nobian ervoor dat de essentiële producten van vandaag ons leven in de toekomst blijven verbeteren via een chemie waarop u kunt vertrouwen. www.nobian.com 

Dertien bedrijven

VEMW vertegenwoordigt in het windconsortium dertien grote en kleinere Nederlandse industriële bedrijven uit verschillende sectoren. De betrokken bedrijven zijn: Air Products, Avebe, Royal Cosun, Holland Malt, Huntsman, HyCC, Indorama Ventures, LyondellBasell, Nobian, Nyrstar, Organon, Teijin Aramid en Utility Support Group (voor industrieterrein Chemelot).

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur