Beleid

Tom Strengers, beleidsadviseur energie:

“Betere consultatiemethodiek onmisbaar voor verbetering investeringsplannen netbeheerders”

In de vorige Inzicht stonden we stil bij de investeringsplannen van de netbeheerders voor 2022-2031. Tom Strengers, beleidsadviseur energie, vertelde toen al dat VEMW niet tevreden is over die plannen. Wat gaat er nu precies fout?

Netbeheerders maken elke twee jaar een investeringsplan, waarin zij laten zien welke kwaliteits- en capaciteitsknelpunten zij verwachten en hoe hun investeringen bijdragen aan het oplossen van die knelpunten. Tom: “Wat er daarbij fout gaat, is dat zij de markt daar niet of onvoldoende bij betrekken. Daar komt nog bij dat het rekenmodel dat de netbeheerders gebruiken niet transparant is. Daardoor is het voor ons en andere belanghebbenden niet te beoordelen of de juiste plannen vastgesteld zijn.”

Objectieve criteria

Vanwege de energietransitie moeten netbeheerders enorm veel uitbreiden en moeten er keuzes gemaakt worden waar de komende jaren als eerste het net uitgebreid wordt. “Daarvoor hebben we echt behoefte aan objectieve criteria, die door de markt zijn vastgesteld”, benadrukt Tom. “We moeten een duidelijk speelveld creëren met spelregels die voor iedereen helder en gelijk zijn, met de daarbij behorende rechtsbescherming. Hoe het speelveld – het elektriciteitsnet – eruit gaat zien, hangt af van de capaciteitsuitbreidingen. Voor gebruikers van het elektriciteitsnet is het van belang dat zij duidelijkheid krijgen en rechtsbescherming hebben bij de verdere ontwikkeling van het elektriciteitsnet. Anders kunnen zij geen investeringsbeslissingen nemen en hun emissies niet reduceren.”

Overleg met representatieve organisaties

Tom vertelt dat VEMW een nieuw proces voor het vaststellen van de investeringsplannen voorstelt dat voor meer maatschappelijke draagvlak moet zorgen. “We vinden dat netbeheerders moeten overleggen met representatieve organisaties, zoals VEMW, Holland Solar, Energie-Nederland en de VNG. In dat overleg kunnen we dan gezamenlijk het prioriteringskader voor netverzwaringen vaststellen en bepalen waar in het net als eerste geïnvesteerd moet worden.” VEMW heeft dit voorstel aan de netbeheerders voorgelegd, maar zij hebben daarop niet positief gereageerd. VEMW heeft met de andere representatieve organisaties overlegd; zij zien wel de voordelen van deze nieuwe aanpak. Tom: “We hebben gezamenlijk een brief aan de ACM gestuurd en we kijken uit naar hun reactie.”

Verduurzaming in gevaar

Juist nu de energietransitie in volle gang is, is het volgens Tom Strengers van groot belang dat de netbeheerders daar met hun investeringsplannen adequaat op inspelen. Wanneer zij dat niet goed doen, lopen ondernemers het risico dat zij hun bedrijfsprocessen niet meer kunnen uitvoeren of niet kunnen verduurzamen. “Het aanbod van energie en de vraag naar energie zijn aan enorme veranderingen onderhevig en daarom moet het net in samenwerking met de markt ontwikkeld worden. Netbeheerders moeten nú in actie komen om daar ook in de toekomst aan tegemoet te kunnen komen.” Als het aan Tom ligt, waren de netbeheerders daar gisteren al mee begonnen, want de nood is hoog. “Wij denken graag met ze mee, maar de bal ligt nu wel echt bij de netbeheerders zelf”, rondt hij af.

Tom Strengers
tgs@vemw.nl | 0348 48 43 53

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur