Maatschappij

Na het ontstaan van de gascrisis heeft VEMW – in overleg met haar leden – voor verschillende maatregelen gepleit bij de overheid. Er zijn belangrijke stappen gezet om de gevolgen van de gascrisis voor de industrie in te perken. Laurens Witjens van Tata Steel en Hans Grünfeld van VEMW praten over onder meer de gezamenlijke gasinkoop en gedwongen afschakeling.

Laurens Witjens (Tata Steel) en Hans Grünfeld (VEMW) positief over maatregelen na gascrisis

“De aardgascrisis lijkt nu voorbij en ik heb goede hoop dat we voldoende voorbereid zijn op nieuwe ontwikkelingen. Maar het blijft natuurlijk koffiedik kijken. Een strenge winter en onverwachte geopolitieke ontwikkelingen kunnen weer voor een heel andere wind zorgen. Daarom zijn wij blij met de sterke rol die VEMW heeft gepakt, direct na het ontstaan van de gascrisis”, aldus Laurens Witjens, Sourcing Manager – Energy & Utilities van Tata Steel. Met hem en Hans Grünfeld, Algemeen Directeur van VEMW, blikken we terug op een hectische periode.

Laurens Witjens vertelt dat hij prettig heeft samengewerkt met VEMW. “De overheid heeft een aantal maatregelen genomen om de leveringszekerheid van aardgas te waarborgen en moest die afstemmen met verschillende stakeholders. Via VEMW konden wij als industrieel bedrijf onze stem laten horen; zowel bij de overheid als in het publieke debat. Ik vind dat Hans en zijn collega’s dat goed en professioneel opgepakt hebben. Dus ja, we hebben onze stem laten horen, maar of er ook echt geluisterd is, is natuurlijk een nog veel belangrijkere vraag.”

Gasberging en LNG-capaciteit

Hans Grünfeld vertelt op zijn beurt dat hij over het algemeen tevreden is over de maatregelen die inmiddels genomen zijn. “Mede op aandringen van VEMW heeft de regering besloten om de gasbergingen tot 90% te vullen. Voor dit jaar is dat een Europese verplichting, maar vorig jaar gold nog een vulplicht van 80%.” Een andere maatregel betrof het vergroten van de LNG-capaciteit door de installatie van een nieuwe, drijvende LNG-terminal in Eemshaven en uitbreiding van de bestaande terminal in Rotterdam. “Daarmee is de capaciteit in korte tijd verdubbeld en dat is een prima ontwikkeling.” VEMW was verder nauw betrokken bij het Joint Purchasing Mechanism (JPM), een initiatief van de Europese Commissie om gezamenlijk gas in te kopen. Grünfeld: “We hebben gesprekken met het ministerie gevoerd om duidelijker in beeld te krijgen hoe die gezamenlijke inkoop vorm kan krijgen.”

Gedwongen afschakelen?

De overheid heeft dus verschillende maatregelen getroffen om te voorkomen dat de levering van gas in gevaar komt. Wanneer die onverhoopt onvoldoende blijken, dan treedt het Bescherm- en Herstelplan Gas (BH-G) in werking. “Wij hebben erop aangedrongen om dan niet direct over te gaan tot gedwongen afschakeling”, laat Grünfeld weten. “Op advies van VEMW krijgen bedrijven via een tender de gelegenheid om vrijwillig hun afname te verminderen.” Moet er toch gedwongen worden afgeschakeld, dan is de procedure zo vormgegeven dat er geen maatschappelijke ontwrichting en/of onherstelbare schade ontstaat. Daarvoor maakt de overheid onderscheid tussen essentiële en niet-essentiële processen en bij die besluitvorming worden zoveel mogelijk bedrijven betrokken.

Maatschappelijke ontwrichting

Grünfeld en Witjens zijn blij dat bij mogelijke afschakeling rekening gehouden wordt met eventuele keteneffecten. “En dat is best een ingewikkelde puzzel”, weet Witjens als Sourcing Manager – Energy & Utilities van Tata Steel. “Een staalfabriek in meer of minder mate stilleggen heeft consequenties voor andere bedrijven en andere processen. Dat kan soms echt tot maatschappelijke ontwrichting leiden.” Grünfeld illustreert: “Neem bijvoorbeeld een bedrijf dat speciale voeding produceert voor ernstig zieke patiënten. Het spreekt voor zich dat dit een maatschappelijk essentieel proces is. Maar zo’n bedrijf heeft ook verpakkingsmiddelen nodig en die worden weer door een ander bedrijf geleverd. Wij hebben erop aangedrongen om echt naar die hele keten te kijken.”

Nederlandse maakidustrie

Hoewel hij positief is over het pakket aan maatregelen, vindt Witjens dat de overheid meer oog zou moeten hebben voor de strategische waarde van de Nederlandse maakindustrie. “Nederland maakt niet volledig gebruik van de mogelijkheden die de Europese regels voor staatssteun bieden. Duitsland bijvoorbeeld gaat daar verder in en laat zien wel te beseffen hoe belangrijk de industrie is. Als de aardgascrisis ons iets heeft geleerd, is het wel dat we niet te afhankelijk moeten worden van andere landen. Neem de energietransitie: daar is heel veel materiaal voor nodig en daarvoor kunnen we zelf zorgen. Het kan toch niet zo zijn dat we die maakindustrie door onze handen laten glippen?”

Hans Grünfeld
Algemeen directeur
hg@vemw.nl | 0348 48 43 66


Laurens Witjens
Sourcing Manager –
Energy & Utilities van Tata Steel

Nieuwe oven zorgt voor megabesparing

Om goed voorbereid te zijn op nieuwe spanningen op de energiemarkt kijkt Tata Steel niet alleen naar de overheid. Het terugdringen van het energieverbruik staat bij de staalproducent hoog op de agenda. De recente aanschaf bijvoorbeeld van een gloednieuwe warmbandoven levert daaraan een grote bijdrage. Op jaarbasis gaat deze oven circa 17 mln m3 gas besparen en dat staat gelijk aan het energiegebruik van maar liefst 14.000 huishoudens.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur