Vereniging

ADM Europoort werd onlangs lid van VEMW. De multinational heeft ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen en hoopt dat VEMW kan helpen om die te realiseren.

 

Nieuw VEMW-lid ADM Europoort:

“Kennispartner belangrijk voor behalen duurzaamheidsdoelen”

“De afgelopen twee jaar hebben duidelijk gemaakt dat energie een extreem belangrijk onderwerp voor ons is”, vertelt Tom Akkermans, SHEQ Manager (Safety, Health, Environment en Quality) bij ADM Europoort. “Wij zijn een grote verbruiker en realiseren ons dat een paar procent besparing al veel verschil kan maken. We zijn onlangs lid geworden van VEMW omdat we alle beschikbare kennis die er over energie is, willen benutten. Ik denk dat VEMW ons echt kan helpen om onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.

ADM (Archer Daniels Midland) is een van de grootste agrarische verwerkers en leveranciers van voedingsmiddelen. Wereldwijd telt de multinational meer dan 40.000 medewerkers, waarvan er ruim 300 bij ADM Europoort werken. Bij ADM Europoort worden sojabonen en raapzaad verwerkt tot verschillende producten voor de voedingsmiddelen- en diervoedingsindustrie. Daarnaast fungeert de locatie in Rotterdam Europoort als op- en overslag voor andere ADM-vestigingen in Europa.

Grote stappen

Tom Akkermans vertelt dat ADM zich wereldwijd heeft gecommitteerd aan het verminderen van de energie-intensiteit met 15%, het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen met 25% en het reduceren van het watergebruik met 10%. Deze doelstellingen wil ADM voor 2035 realiseren. “Bij ADM Europoort hebben we in 2014 een flinke moderniseringsslag gemaakt en al grote stappen gezet. We gaan nu kijken waar nog ruimte zit om verder te verduurzamen. We zoeken antwoord op vragen als hoe kunnen we slimmer omgaan met energie, waar kunnen we nog besparen en welke alternatieve energiebronnen zijn voor ons interessant.”

Belangenbehartiging

Tom kent VEMW al uit een eerdere werkomgeving en weet dat de vereniging veel kennis en ervaring in huis heeft. “Het is voor ons heel interessant om daar toegang toe te krijgen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om als industrie gezamenlijk onze stem te laten horen in het huidige politieke landschap. We moeten ervoor zorgen dat onze belangen goed behartigd worden. De industrie ligt als het ware onder een vergrootglas. En natuurlijk is het terecht dat van ons gevraagd wordt dat wij onze verantwoordelijkheid nemen, maar de eisen die gesteld worden, zijn niet altijd haalbaar en reëel. We moeten het eerlijke en complete verhaal vertellen en daar kan VEMW een belangrijke rol in spelen.”

Actieve rol

Het nieuwe VEMW-lid ADM Europoort wil een actieve rol gaan spelen in de vereniging. Tom zegt daarover: “Ik zie graag dat een of meer collega’s deel gaan uitmaken van werk- en/of taakgroepen. En ik verwacht ook zeker dat we regelmatig webinars en seminars zullen bijwonen. We willen ons lidmaatschap optimaal benutten.”

Tom Akkermans
SHEQ Manager (Safety, Health, Environment en Quality)
bij ADM Europoort

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur