Water

VEMW presenteert visiedocument over verduurzaming watergebruik

Industriële watergebruikers willen in 2035 20% minder zoet water gebruiken en op langere termijn (2050) zelfvoorzienend zijn op het gebied van (zoet) water. Daarbij is circulair watergebruik het uitgangspunt in sectoren waar dat kan. Dit is te lezen in het visiedocument ‘Klimaatrobuust waterbeheer en duurzaam watergebruik voor een toekomstbestendig watersysteem’. VEMW-voorzitter Gertjan Lankhorst en directeur Water Roy Tummers hebben dit document op 8 juni 2023 uitgereikt aan Jaap Slootmaker, Directeur-Generaal Water en Bodem bij het ministerie van I&W.

De waterbeschikbaarheid staat onder druk en de kwaliteit van ons grond- en oppervlaktewater is nog niet op orde. De uitdagingen zijn fors en industriële watergebruikers gaan die uitdaging aan. De beschikbaarheid van voldoende water van goede kwaliteit is immers cruciaal voor de industrie in Nederland. De veiligstelling van de toekomstige zoetwatervoorziening is een gezamenlijke opgave, waarbij ook een belangrijke rol is weggelegd voor overheid, waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en andere watergebruikers. Vanwege het grote belang van de waterafhankelijke industrie voor de Nederlandse economie moet de overheid goede voorwaarden scheppen voor bedrijven die duurzaam met water willen ondernemen.

Hier kunt u het visiedocument inzien

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur