Vereniging

Robert Haffner, nieuwe voorzitter VEMW taakgroep Gassen

‘Een interessante wereld met boeiende vraagstukken over een essentiële basisvoorziening’

Robert Haffner maakt sinds begin 2020 deel uit van de VEMW taakgroep Gassen. Zijn nieuwe rol als voorzitter omschrijft hij als volgt: “Het wordt mijn taak om de kennis en expertise die aanwezig zijn binnen de taakgroep te mobiliseren en het proces te faciliteren om tot scherp afgebakende standpunten te komen.”

Haffner werkt inmiddels twee jaar als manager Public Affairs bij Air Liquide. Een bedrijf met een mondiaal netwerk en wereldleider op het gebied van industriële gassen, technologieën en services voor de industrie. “We zijn onder meer gasleverancier van de voedingsmiddelenindustrie en werken nauw samen met de chemische industrie over de hele wereld. Ook de olie-, gas- en farmaceutische industrie zijn belangrijke klanten van Air Liquide.” Voordien werkte Haffner in diverse functies bij verschillende werkgevers in het energie-, milieu- en klimaatdomein.

Invloed uitoefenen

Een interessante wereld met interessante vraagstukken over een essentiële basisvoorziening, zegt hij. “Dat is energie in de meest brede zin des woords. Want er komt heel veel bij deze basisvoorziening kijken. Ook de marktordening vind ik uitermate boeiend. De elektriciteitsmarkt is al heel ver, de liberalisering van de gasmarkt is wat later uit de startblokken gekomen. En, met het oog op de toekomst zien we de contouren van een opkomende waterstof- en groen gasmarkt. Maar ook de afvang, opslag en het gebruik van CO₂ zal steeds belangrijker gaan worden. Al deze ontwikkelingen brengen weer nieuwe vraagstukken met zich mee, die in grote mate industriële bedrijven raken. Ook daarom is het belangrijk dat VEMW deze marktontwikkelingen op de voet volgt en daar waar nodig haar stem laat horen. De taakgroep Gassen is een essentieel instrument om invloed uit te oefenen op besluitvormingsprocessen die de gasmarkt betreffen.”


Robert Haffner
Manager Public Affairs

‘Taakgroep Gassen oefent invloed uit op besluitvormingsprocessen’

Intensief

Haffner heeft zich de laatste jaren intensief beziggehouden met thema’s die gaan over energietransitie en het functioneren van onder andere de gasmarkt op nationaal en Europees niveau. “Wat zijn de spelregels van zo’n markt en hoe kom je tot een passend tarief dat gebruikers voor hun gas of elektriciteit kwijt zijn? Dat laatste is natuurlijk een belangrijk onderwerp voor de leden van VEMW. Zij zijn grootverbruikers van energie en verdienen een acceptabele en ‘eerlijke’ prijs die zij voor hun gas en elektriciteit moeten betalen. De VEMW taakgroep Gassen vertegenwoordigt hun belangen en gaat de dialoog aan met de landelijk gasnetbeheerder Gas Transport Services (GTS) en laat zijn stem ook krachtig horen in Brussel als het om Europese regelgeving gaat.”

 

‘Vooruit denken, anticiperen en een lange adem hebben’

 

Verplaatsen in de ander

De taakgroep Gassen is en zal in de toekomst belangrijk blijven, zegt hij. “Alle onderwerpen die betrekking hebben op gassen zullen daarbij voorbijkomen. Als voorzitter is het belangrijk om goed te luisteren en je te kunnen verplaatsen in de ander om resultaat te bereiken. En, je zult op zoek moeten gaan naar gemeenschappelijke belangen.” Vooruitdenken, anticiperen en een lange adem hebben. “Resultaten zijn niet altijd direct zichtbaar, het kan soms jaren duren voordat je succes boekt. Ook dat ligt besloten in de rol van de voorzitter en taakgroep.”

Discussie

Haffner: “We staan nu voor een nieuw methodebesluit. Dit besluit beschrijft de methode van regulering voor GTS voor de jaren 2022 tot 2026 en de totstandkoming van de toegestane inkomsten in die periode. Dat besluit stuit bij VEMW vooralsnog op grote bezwaren. En daarover zal nog de nodige discussie worden gevoerd.”
Ook met de ontwikkeling van een waterstofmarkt zal de taakgroep zijn handen de komende jaren vol hebben, zegt de kersverse voorzitter. “Het belang van waterstof in onze energie- en grondstoffenhuishouding zal de komende jaren sterk toenemen. We zullen goed moeten kijken wat er nodig is om deze markt goed te laten functioneren. Denk bijvoorbeeld aan de certificering van groene  waterstof en de spelregels voor de totstandkoming van een waterstofinfrastructuur. De taakgroep Gassen zal aan dit soort onderwerpen een belangrijke bijdrage gaan leveren.”

Wie is Robert Haffner
Robert Haffner is sinds eind 2019 manager Public Affairs bij Air Liquide. Hij studeerde economie aan de Erasmus Universiteit en werkte bij de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën, de Autoriteit Consument & Markt (ACM), PricewaterhouseCoopers (PwC) en Ecorys.
Dirk Jan Meuzelaar, scheidend voorzitter van de VEMW taakgroep Gassen: “Met Robert krijgt de taakgroep een ervaren en door de wol geverfde strateeg en onderhandelaar, die zijn sporen in de energiewereld ruimschoots heeft verdiend. Ik wens hem als voorzitter veel succes toe in de komende jaren, want er komen veel nieuwe en complexe uitdagingen op VEMW af.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur