Achtergrond

Philips wil koploper zijn in duurzaamheid

Philips wordt geroemd om zijn duurzame inzet en aspiraties. In 2016 introduceerde het zorgtechnologiebedrijf het vijfjarige duurzaamheidsprogramma Healthy people, Sustainable planet. En ook voor de komende jaren staat duurzaamheid hoog op de agenda. Bestuursvoorzitter Frans van Houten gaf binnen Philips richting aan de duurzaamheidsstrategie. “Philips is, als een van de eerste gezondheidstechnologiebedrijven ter wereld, wereldwijd volledig CO₂-neutraal in zijn operaties.”

In 2019 ontving Philips de RobecoSAM medaille voor zijn duurzaamheidsstrategie. Het mondiale zorgtechnologiebedrijf kreeg de onderscheiding onder meer voor zijn klimaatstrategie en milieubeleid, onderdeel van de duurzame bedrijfsstrategie. En, er volgden meer prijzen en onderscheidingen die het bedrijf in de wacht sleepte voor zijn duurzaamheidsinspanningen. Vriend en vijand, ook een milieuorganisatie als Greenpeace, roemen Philips om zijn inspanningen op dit gebied.

‘Drie thema’s staan centraal in Healthy people, Sustainable planet’

Continu proces

Simon Braaksma, Senior Director Group Sustainability, vertelt over het duurzaamheidsprogramma Healthy people, Sustainable planet, dat Philips in 2016 is gestart en in 2020 werd afgerond. Het programma bouwt voort op het succes van EcoVision, het duurzaamheidsprogramma van Philips in de periode 1994-2015. Braaksma: “Dat afronden betekent overigens niet dat hiermee het programma is afgesloten. Integendeel, we blijven werken aan de doelen die we ons toen hebben gesteld: duurzaamheid stopt nooit, het is een proces waaraan continu wordt gewerkt en verbeterd.”

 

Honderd procent

De programmadoelen van Healthy people, Sustainable planet verdelen zich over drie thema’s: waarde creëren voor de klanten van Philips door middel van duurzame oplossingen, het goede voorbeeld geven door duurzame bedrijfsvoering en invloed versterken door de stimulering van duurzaamheid in de leveringsketen. Belangrijke doelen waren onder andere dat zeventig procent van Philips’ omzet moet voortkomen uit groene inkomsten en vijftien procent uit circulaire inkomsten. Ook een mondiale CO₂-neutrale bedrijfsvoering realiseren en honderd procent duurzame elektriciteit stonden op de agenda. En, het programma wil meer duurzaamheid bij leveranciers om structurele verbeteringen te realiseren. Doelen die Philips met glans in 2020 heeft gehaald, vertelt Braaksma met trots.


Simon Braaksma
Senior Director Sustainability Reporting

‘CEO Frans van Houten is de initiator geweest van ons duurzaamheidsprogramma’

Persoonlijk

Braaksma: “Onze CEO Frans van Houten houdt zich intensief bezig met Philips’ duurzaamheidsstrategie. Hij vindt het essentieel dat we ons als bedrijf inspannen voor een gezond leven en welzijn promoten. Om die reden heeft Philips zich ook ambitieuze doelen gesteld voor zijn producten, oplossingen, innovaties, bedrijfsvoering en de zakenpartners met wie we als bedrijf deze doelen willen realiseren.” Van Houten heeft veel met duurzaamheid en is ook initiator geweest van verschillende duurzaamheidsinitiatieven. “Als je kijkt naar ons programma om actief te zijn op het gebied van de circulaire economie, dan is hij het geweest die heeft besloten de circulaire economie te omarmen”, zegt Braaksma.

Zonnepanelen

“In 2016 hebben we ons publiekelijk gecommitteerd aan verschillende zaken, niet alleen energie, ook sociale en circulaire zaken”, zegt Hans Westerveld, Global Commodity Lead Real Estate Services & Energy bij Philips. “Dit vijfjarig programma krijgt ook de komende jaren een vervolg.” Hij onderstreept dat de onderwerpen onderdeel zijn geworden van Philips’ manier van opereren en dus ook in de toekomst actueel blijven.
Westerveld: “Het Parijs-akkoord is in december 2015 getekend en op dat moment hebben we ook aangekondigd dat Philips in 2020 CO₂-neutraal wil opereren. We hebben toen fors ingezet op besparing van ons energieverbruik. Samen met onze vastgoedcollega’s zijn we daarmee aan de slag gegaan. Ook zijn we zonnepanelen gaan installeren op locaties van Philips in de wereld. Dat is een continu proces.”

‘We nemen duurzame stroom af voor een periode van zo’n vijftien jaar’

 

“Daarnaast hebben we met de ontwikkelaars van het windpark Bouwdokken op het werkeiland Neeltje Jans en het Krammer windpark afgesproken dat we elektriciteit afnemen voor een periode van vijftien jaar”, zegt Braaksma. “Zo’n  langdurige powerpurchase agreement hebben we afgesloten met daarbij behorende groencertificaten.” Dit nadat Philips in 2015 voor het eerst een power purchase agreement afsloot in de Verenigde Staten.”

Duurzame bedrijfsvoering

Duurzame bedrijfsvoering wordt steeds belangrijker, in alle facetten van de samenleving, vervolgt Braaksma. “Onze klanten, investeerders, onze werknemers, we merken dat duurzaamheid steeds vaker een doorslaggevende factor is om voor Philips te kiezen. We willen ook op dit gebied graag de beste zijn.”

Een apart team van Philips is gericht op het vergroenen van de toeleveranciers. In contracten worden afspraken gemaakt over duurzaamheid, de rechten en betaling van het personeel. De samenwerking wordt verbroken bij kinderarbeid, grote milieuvervuiling, gevaar voor de gezondheid van medewerkers en onderbetaling. Met tientallen leveranciers zijn inmiddels verbeterplannen opgesteld.

Hans Westerveld
Global Commodity Lead Energy

‘Circulariteit is een heel belangrijk onderdeel van onze duurzaamheidsdoelen’

 

Opknappen medische apparatuur

In 2025 moet 25 procent van alle verkopen voortkomen uit circulaire producten, services en software, meldt Braaksma. “Daarmee wil ik maar zeggen dat circulariteit bij Philips een heel belangrijk onderdeel is van de duurzaamheidsdoelen. Onze CEO is onder meer co-voorzitter van PACE, het platform om de circulaire economie te versnellen.”

Ook moeten in 2025 alle producten en diensten worden gemaakt in overeenstemming met zogenoemde EcoDesign-vereisten. Doordat gemiddeld tachtig procent van de totale milieu-impact wordt bepaald in de gebruiksfase kunnen juist daar belangrijke duurzaamheidsslagen worden gemaakt. “Energie efficiëntie verbeteringen zijn uiterst belangrijk om onze lange termijn doelen te halen, zegt Braaksma. “We focussen op het reduceren van het energieverbruik en ontwerpen waar mogelijk voor hergebruik en recycling.” Als voorbeeld noemt Hans Westerveld de refurbishing van medische apparatuur. Het bedrijf heeft twee fabrieken waar apparaten worden ‘opgeknapt’. In Best in Nederland en Bothell in de VS worden apparaten, zoals MRI-scanners, CT-scanners en echo-apparatuur klaargemaakt voor een nieuw ‘leven’. Westerveld: “Mocht dit niet meer mogelijk zijn, dan wordt er gekeken naar hergebruik van de onderdelen, of recycling.”

‘Als wij minder stroom nodig hebben, neemt een ander bedrijf die van ons over’
De elektriciteit van windpark Bouwdokken op werkeiland Neeltje Jans en windpark Krammer wordt afgenomen door een consortium dat bestaat uit Google, Nouryon, DSM en Philips. Er komt geen elektriciteitsmaatschappij aan te pas. Door het ontbreken van deze overhead is de stroom enkele procenten goedkoper. Wel moest het bedrijf zich voor vijftien jaar vastleggen voor de afname van alle geproduceerde groene stroom. Dat is voor Philips wel een sprong in het diepe, zegt Hans Westerveld.  “Het is voor de eerste keer dat we een langlopend contract voor groene elektriciteit zijn aangegaan. We waren altijd gewend om contracten van toeleveranciers zo flexibel mogelijk te maken, zodat je als de productie fluctueert ook je kosten laat meebewegen. Zo’n lange termijnverplichting kan risico’s met zich meebrengen, maar doordat we deel uitmaken van een consortium kunnen we die minimaliseren. De samenwerking tussen de vier bedrijven heeft als groot voordeel dat ze elkaars pieken en dalen in het stroomgebruik kunnen opvangen. Als wij gedurende een periode minder elektriciteit nodig hebben, dan kan een ander bedrijf uit het consortium die van ons overnemen.” Het contract voor de afname van groene stroom sluit aan bij de duurzaamheidsstrategie van Philips die honderd procent van zijn energie uit renewables wil halen.

‘Geen vrijblijvende doelen’
In het duurzaamheidsprogramma Healthy people, Sustainable planet van 2016 is niet alleen vastgelegd dat Philips in 2020 een CO₂-neutraal bedrijf moest zijn en dat vijftien procent van de omzet uit circulaire producten moest komen. Er zijn daarnaast ook sociale doelstellingen aan het programma toegevoegd. Het bedrijf investeert miljoenen euro’s in zorgbehoevende mensen in verschillende ontwikkelingslanden. Ook zijn de doelstellingen toegevoegd dat zeventig procent omzet moet komen uit groene producten en dat er geen afval meer op stortplaatsen terecht mag komen. Dit zijn geen vrijblijvende doelen, zegt duurzaamheidsmanager Braaksma. “Alle zijn meetbaar en worden gecontroleerd door externe accountants. Philips publiceert over zijn doelstellingen en maakt inzichtelijk welke vorderingen er worden gemaakt.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur