Elektriciteit & Gas

Benchmark Inkoop Energie: juist in roerige tijden een interessant hulpmiddel

Dit jaar organiseerde VEMW voor de elfde keer op rij de Benchmark Inkoop Energie. De benchmark geeft u inzicht in uw inkoopresultaten van elektriciteit en gas. Adviseur Eric Picard van VEMW houdt zich intensief bezig met deze exclusieve dienst voor leden. Vier vragen aan hem over het nut van de benchmark.

Eric Picard
Adviseur
ep@vemw.nl | 0348 – 48 43 51

Nog even kort: wat houdt de Benchmark Inkoop Energie in?

“Met onze benchmark vergelijken wij voor iedere deelnemer de inkoopprestaties over het afgelopen jaar met die van andere deelnemers die een soortgelijk inkoopprofiel hebben. Elke deelnemer ontvangt een rapport met onder meer informatie over prijzen en de uitkomsten van verschillende inkoop- en prijsstrategieën. De Benchmark Inkoop Energie is gratis en exclusief voor leden van VEMW.”

Is het belang van de benchmark groter nu de energiemarkt zulke roerige tijden doormaakt?

“Het is een bijzondere tijd en we zien dat de uitkomsten over 2022 heel anders zijn dan in 2020 en 2021. 2022 werd gekenmerkt door enorme en voor onmogelijk gehouden prijsstijgingen. We zien min of meer een tweedeling: bedrijven met langlopende contracten die niets van deze storm merken en bedrijven die het water tot de lippen zien komen. Dat contrast is groot en daardoor is het lastig vergelijken. Daar staat tegenover dat juist nu alle informatie welkom is. Het is leerzamer dan ooit om te kijken hoe bedrijven het doen die in hetzelfde schuitje zitten. Dus ja, de benchmark is ook nu een ontzettend waardevol instrument. Het is een hulpmiddel om je kennis van en inzicht in de energiemarkt te vergroten. Door ieder jaar mee te doen, vergroot je je deskundigheid. En om de tijdsinvestering hoef je het niet te laten: we weten dat deelnemers gemiddeld een kwartier tot half uur nodig hebben om de vragenlijst in te vullen.”

Wat kun je doen met de informatie uit de benchmark?

“Het is belangrijk om te weten dat wij deelnemers onderling vergelijken op basis van hun inkoopprofielen. Je krijgt dus echt inzicht in jouw prestaties ten opzichte van vergelijkbare profielen. En als dan blijkt dat je het een stuk minder goed doet, is dat aanleiding om je inkoopstrategie eens kritisch onder de loep te nemen. Ga bijvoorbeeld met het inkoopteam om tafel zitten, leg de bevindingen voor aan je inkoopadviseur of vraag om advies bij VEMW. Wij horen vaak dat de benchmark gebruikt wordt als een instrument om verantwoording af te leggen; daar is het uitstekend geschikt voor. Een mooie verbetering die we vorig jaar hebben doorgevoerd, is dat de benchmark – zowel de vragenlijst als de rapportage – nu ook in het Engels beschikbaar is. Daarmee is het extra interessant voor bedrijven die internationaal opereren.”

Terug naar de benchmark over 2022: wat was voor jou het meest opvallende resultaat?

“Ik vond het vooral opmerkelijk om te zien dat veel bedrijven in de dure maanden voor een lange leveringstermijn hebben gekozen. Kennelijk waren veel inkopers in de veronderstelling dat de prijzen nog verder gingen stijgen en leek een langlopend contract de beste optie. Ondernemers moesten snel beslissen op basis van de op dat moment beschikbare informatie. Het is te kort door de bocht om te stellen dat zij onverstandige beslissingen hebben genomen. Achteraf is het makkelijk oordelen, maar het zal voor velen een waardevol leermoment zijn geweest.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur