Column

Verkiezingen

De val van het kabinet draagt niet bij aan de zo gewenste stabiliteit en continuïteit bij de uitvoering van het klimaatbeleid. Gelukkig heeft de Tweede Kamer niet veel zaken controversieel verklaard, zodat er kan worden doorgewerkt.

Maar de verkiezingen werpen wel hun schaduw vooruit. De politieke partijen zijn sterk verdeeld over het klimaatbeleid. Ter linkerzijde wil men sneller, en wordt de lat van CO2-reductie hoger gelegd. Ter rechterzijde vindt men klimaatbeleid flauwekul en zou men het liefst stoppen met de maatregelen.

Ik vrees dat beide opvattingen de effectiviteit van het beleid niet ten goede gaan komen. Daarom zou ik alle partijen dringend willen adviseren: ga niet morrelen aan de doelstellingen, maar leg alle ambitie op de uitvoering. Tot 2030 zijn de prioriteiten: vergunningen, infrastructuur en arbeidsmarkt. Dáár zitten de bottlenecks, en daar ligt de sleutel om de doelstellingen voor 2030 te bereiken. Planbureau voor de Leefomgeving heeft in de Klimaat- en Energieverkenning berekend dat de doelstellingen kunnen worden gehaald, mits de uitvoering goed is. En dat mag gerust ambitieus worden genoemd.

Intussen moeten we ook hard aan de slag voor de periode 2030-2040. Daarbij zijn de sleutelwoorden: grondstoffen, circulariteit en innovatie. Steeds duidelijker wordt dat de transitie veel meer is dan een energievraagstuk. Voor nieuwe fossielvrije productiemethoden zijn veel nieuwe grondstoffen nodig. Een belangrijke bijdrage is daarbij weggelegd voor circulariteit. Immers, hergebruik vermindert de vraag naar nieuwe grondstoffen.

Op dit moment is circulariteit een thema dat is ondergebracht bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat is niet handig. Bij het maken van de maatwerkafspraken blijkt dat de denkwerelden van Economische Zaken en Klimaat en van Infrastructuur en Waterstaat nog niet goed op elkaar aansluiten. Wellicht is dat een goed advies voor informateurs die toch iets aan het beleid willen veranderen: breng circulariteit en klimaatbeleid onder één dak. Dat draagt bij aan een integrale visie en voorkomt afstemmingsproblemen bij de uitvoering.


Gertjan Lankhorst
Voorzitter VEMW

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur