Gassen

Fossiele subsidies: een noodzaak voor de Nederlandse industrie?

Het kan u niet zijn ontgaan: de fossiele subsidies zijn al enige tijd hét onderwerp van gesprek. Verschillende partijen rollen over elkaar heen om de juiste bedragen boven tafel te krijgen en om aandacht te vragen voor de al dan niet bedoelde effecten ervan. De discussie spitst zich vooral toe op de vraag wat we nu precies onder fossiele subsidies verstaan. Maar wat ons betreft, moet ook duidelijker worden waarvoor ze bedoeld zijn.

De ngo’s constateren dat de fossiele subsidies het gebruik van fossiele brandstof bevorderen. Om de CO2-uitstoot te reduceren, willen we dat gebruik juist ontmoedigen. VEMW vindt het ook belangrijk om die uitstoot terug te dringen en gaat dan ook graag de discussie aan hoe dat het beste en het snelste te bereiken is. Er zijn nu al verschillende effectieve prikkels die de industrie stimuleren om te verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan het CO2-emissiehandelssysteem. Een aanpak die werkt, want er is geen industrie meer die niet bezig is met het verminderen van de CO2-uitstoot.

Oneerlijke concurrentie

Veel fossiele subsidies zijn in onze optiek onmisbaar om de Nederlandse industrie te beschermen tegen oneerlijke concurrentie vanuit het buitenland. Wanneer bijvoorbeeld voor grote bedrijven de korting op de energiebelasting wordt afgeschaft, betekent dit dat hun kosten veel hoger uitvallen dan in omringende landen. Voor tal van bedrijven zal dat aanleiding zijn om hun productie te verplaatsen. Daarmee berokkenen we de Nederlandse economie zware schade. En bovendien draagt het wereldwijd niks bij aan duurzaamheid, omdat we de CO2-uitstoot enkel en alleen verplaatsen.

Elektrificeren

Een ander aandachtspunt is de voorgestelde aanpassing van de tarieven voor de verschillende schijven voor elektriciteit. Het tarief voor de grootste gebruikers wordt aanzienlijk hoger. Ook daar is de vraag wat nu het doel is. Er zijn bedrijven die heel veel elektriciteit gebruiken omdat ze veel processen geëlektrificeerd hebben en zo veel minder CO2 uitstoten. Steeds vaker wordt de stroom ook nog eens volledig groen ingekocht. Kortom, deze bedrijven hebben een enorme verduurzamingsslag gemaakt, maar krijgen daarvoor straks wel een forse rekening gepresenteerd .

Dilemma

Tot slot nog dit. Gesteld wordt dat de energiebelasting bedoeld is om bedrijven te prikkelen om energie te besparen en dus minder CO2 uit te stoten. Tegelijkertijd zijn belastingen ook in het leven geroepen om inkomsten voor de staat te genereren. Wanneer de regeling effectief is en bedrijven minder energie gebruiken, komt er dus minder belastinggeld binnen. Hoe lossen we dit dilemma op?

Hans Grünfeld
Algemeen directeur
hg@vemw.nl | 0348 – 48 43 66

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur