Water

Op weg naar milieuvriendelijke koelwatersystemen: verplicht onderzoek naar chemie-arme alternatieven

Om ervoor te zorgen dat koelwatersystemen probleemloos blijven functioneren, worden chemicaliën aan het koelwater toegevoegd. Deze chemicaliën voorkomen kalkvorming, corrosie en groei van micro-organismen, zoals bacteriën. Door de lozing van koelwater in het oppervlaktewater komen deze stoffen echter in het milieu terecht. Rijkswaterstaat heeft nu een handreiking opgesteld waarin bedrijven sinds 1 mei van dit jaar verplicht worden om onderzoek te doen naar chemie-arme alternatieven.

Het betreft hier de Handreiking onderzoeksverplichting toepassen best beschikbare technieken voor open recirculerende koelwatersystemen. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat liggen de verbeterkansen voor het oprapen. Er komen namelijk steeds meer nieuwe technieken beschikbaar, waarbij minder of zelfs helemaal geen chemicaliën nodig zijn. Bedrijven zijn nog niet verplicht om voor deze chemie-arme alternatieven te kiezen. De effectiviteit van de nieuwe methodes kan sterk variëren en is afhankelijk van de situatie; soms werkt een aanpak wel bij een klein bedrijf en niet bij een grote industrie, of juist andersom. Overigens kan in veel gevallen ook optimalisatie van de huidige bedrijfsvoering leiden tot vermindering van het gebruik en de lozing van chemicaliën.

Vergunningverleners

Bedrijven zijn vanaf nu dus verplicht om onderzoek te doen en zij moeten kunnen motiveren waarom ze een bepaalde chemie-arme techniek inzetten of daar juist niet voor kiezen. De opgestelde handreiking is in principe bedoeld voor vergunningverleners. Zij kunnen het document gebruiken om de duurzame alternatieven onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken. Voor bedrijven zelf biedt de handreiking een interessant inkijkje in de overwegingen van de vergunningverlener. Daarnaast geeft het een overzicht van de op dit moment beschikbare behandeltechnieken. Het is overigens de verwachting dat er zeker nog nieuwe technieken bij komen. Er zitten verschillende innovaties in de pijplijn.

De ‘Handreiking onderzoeksverplichting toepassen BBT voor open recirculerende koelwatersystemen’ kunt u hier inzien.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur