Water

Kaderrichtlijn Water: een flinke uitdaging voor Nederlandse bedrijven

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is opgesteld om de waterkwaliteit in Europa te verbeteren. In deze richtlijn staan afspraken die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon en gezond is. Roy Tummers, directeur Water bij VEMW, constateert dat het lastig wordt om de gestelde doelen te bereiken. “En het gevaar bestaat dan dat er geen lozingsvergunningen meer verstrekt mogen worden en nieuwe projecten geen doorgang kunnen vinden.

‘De problematiek waarmee we te maken kunnen krijgen, is vergelijkbaar met het stikstofdossier.’

 

Tummers legt uit waarom het zo moeilijk is om in Nederland de gestelde doelen te halen. “Ze zijn gewoon erg ambitieus. Wij zitten hier aan het eind van een aantal rivieren, zoals de Rijn en de Maas, die verontreinigingen vanuit het buitenland aanvoeren. Daar hebben wij dus geen grip op.” Hij vertelt dat we bovendien nog altijd te maken hebben met de gevolgen van lozingen uit het verleden. Sommige stoffen breken heel langzaam af en hebben soms tientallen of wel honderden jaren na dato nog effect op de waterkwaliteit.

Roy Tummers
Directeur Water
rt@vemw.nl | 0348 – 48 43 52

Europese Commissie

Het wordt dus een hele klus om de doelen van de KRW te realiseren. Tummers wijst erop dat EU-lidstaten mogen motiveren dat ze bepaalde doelen niet halen. Het is dan aan de Europese Commissie om te beoordelen of die uitleg afdoende is. “Nederland moet daar echt gebruik van maken”, vindt hij. “Er zijn niet alleen doelen gesteld op het gebied van chemie, maar ook op het gebied van ecologie. En omdat wij weinig natuurlijke waterlichamen hebben, is het voor Nederland ontzettend moeilijk om die doelen te behalen. We moeten goed uitleggen voor welke bijzondere uitdagingen wij hier staan.”

Actieprogramma

VEMW staat overigens volledig achter het grote doel om de waterkwaliteit te verbeteren en vindt dat het bedrijfsleven zijn uiterste best moet doen om daaraan bij te dragen. VNO-NCW heeft hiervoor (met medewerking van VEMW) een plan ontwikkeld: het KRW-Actieprogramma Chemische Stoffen bedrijfsleven. Tummers: “Daar staat bijvoorbeeld in dat bedrijven ervoor moeten zorgen dat hun lozingsvergunning actueel en dus ‘KRW-proof’ is. Wij roepen bedrijven op om op dat punt hun verantwoordelijkheid te nemen. Een ander aandachtspunt is bewustwording. Vooral kleine en middelgrote bedrijven zijn zich wellicht niet altijd bewust van het feit dat ook zij een rol hebben in het verbeteren van de waterkwaliteit.”

Naar verwachting krijgen eind van dit jaar alle bedrijven met een water- of omgevingsvergunning een brief van VNO-NCW. Daarin staat wat je als bedrijf kunt doen om een bijdrage te leveren aan het halen van de  KRW-doelen te worden. Heeft u als VEMW-lid behoefte aan advies, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen per 31 december. Er geldt een opzegtermijn van zes maanden. Zie voor verdere informatie de statuten, artikel 7, lid 4 en onze website.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur