Vereniging

Nieuwe bestuursleden stellen zich voor

Johan Hospers
Functie: Directeur Energie bij Nobian

“De industrie draagt bij aan onze economie, onze welvaart, de energietransitie en onze strategische autonomie en is daarom essentieel voor Nederland en de EU. Als nieuw bestuurslid van VEMW zet ik mij er graag voor in om die boodschap meer voor het voetlicht te krijgen. We moeten aan de politiek en de samenleving nog beter laten zien dat wij als industrie voorop kunnen lopen in de verduurzaming en dat we al enorme stappen hebben gezet. Daarnaast moeten we ook tonen dat de industrie juist een betrouwbaar en goed functionerend energiesysteem kan stimuleren. De Nederlandse industrie krijgt te maken met een stapeling van effecten die aanzienlijke kostenverhogingen met zich meebrengen boven op de hogere energieprijzen. Zo blijven de nettarieven stijgen, gaan de energiebelastingen omhoog en moeten partijen investeren om te verduurzamen. Om onze positie te waarborgen, hebben we een gelijk en eerlijk speelveld nodig ten opzichte van de landen om ons heen. Daarvoor is het belangrijk dat we gezamenlijk optrekken, maar ook om uiteen te zetten welke cruciale rol de industrie speelt in de transitie naar een duurzaam energiesysteem. VEMW levert in dat proces een actieve bijdrage. Nobian, producent van zout en chemicaliën, is al sinds jaar en dag lid van VEMW en zelf ken ik de vereniging inmiddels ook goed. Ik zat voorheen in de Taakgroep Gassen en was nauw betrokken bij het VEMW Windconsortium. Ik kijk ernaar uit om nu als bestuurslid aan de slag te gaan.”

LinkedIn

Gert Jan ten Cate
Functie: Vice President Large Industries bij Air Liquide en daarbij verantwoordelijk voor de regio Noordwest-Europa & CIS-landen

“Air Liquide is een grote verbruiker van energie, zowel aardgas als elektriciteit. Daarnaast zijn wij zelf als producent van industriële gassen, zoals waterstof, een kleine, maar belangrijke schakel in veel industriële processen. Als gebruiker en als leverancier hebben wij belang bij een goed functionerende markt. Een organisatie als VEMW speelt daarin een voorname rol en ik lever daar graag een bijdrage aan. Als je kijkt naar de uitdagingen waar de industrie nu voor staat, is het essentieel dat we ons als gebruikers goed organiseren. We moeten gezamenlijk optrekken om onze belangen bij bijvoorbeeld netbeheerders en de politiek onder de aandacht te brengen en te houden. Ik vind het belangrijk dat netbeheerders echt snappen wat de problemen op de elektriciteitsnetten voor de industrie betekenen. Zij moeten begrijpen dat dit grote gevolgen heeft voor de verduurzaming die de industrie wil doorvoeren. Die boodschap zal ik als bestuurslid van VEMW regelmatig verkondigen. Overigens vind ik het ontzettend boeiend om te zien hoeveel aandacht er in Nederland voor duurzaamheid is. Na vijf jaar Amerika woon ik sinds kort weer hier en ik ben erg onder de indruk van wat er veranderd is. Waar duurzaamheid en transitie vijf jaar geleden nog containerbegrippen waren, zie je nu dat de industrie echt heel concrete projecten oppakt. Een mooie en positieve ontwikkeling!”

LinkedIn

Steven Stoffer
Functie: Group Vice President Corporate Affairs bij Smurfit Kappa

“Wij zijn met onze onderneming al jarenlang lid van VEMW en hechten er veel waarde aan dat de belangen van energie-intensieve bedrijven goed behartigd worden. En Smurfit Kappa is zo’n bedrijf: wij produceren papier, karton en kartonnen verpakkingen en daar is veel energie voor nodig. Het is niet meer dan logisch dat wij zelf ook een steentje bijdragen aan de vereniging en daarom heb ik ja gezegd op de vraag of ik bestuurslid wil worden. In die rol wil ik mij graag inspannen om ervoor te zorgen dat we een goed vestigingsklimaat behouden voor de Nederlandse industrie in het algemeen en de papierindustrie in het bijzonder. Daarvoor is het essentieel dat energie beschikbaar en betaalbaar blijft. Een ander belangrijk aandachtspunt is de watervoorziening in Nederland. Toen we vorig jaar een zeer droge zomer meemaakten, gingen er stemmen op dat de industrie dan maar moest afschakelen. Er werd mijns inziens nogal makkelijk aan voorbij gegaan welke consequenties dit voor de industrie zou kunnen hebben. Daarom ben ik blij dat water ook een van de speerpunten van VEMW is en daar zal ik zeker over meepraten en -denken. Mijn contacten in Brussel en Den Haag kunnen daarbij wellicht goed van pas komen.”

LinkedIn

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur