Vereniging

Verkiezingsthema’s VEMW in een 9-puntenplan

Met de vervroegde Tweede Kamerverkiezing in het vooruitzicht heeft VEMW een 9-puntenplan opgesteld en aangeboden aan de programmacommissies van de verschillende politieke partijen. Hierin doen wij voorstellen voor negen maatregelen die bijdragen aan een betrouwbare, betaalbare en duurzame energie- en watervoorziening. “En dat is niet alleen van belang voor industriële bedrijven, maar ook voor mkb’ers, ziekenhuizen en andere instellingen”, licht VEMW-directeur Hans Grünfeld toe.

Een betrouwbare energievoorziening begint bij een goed functionerende markt, voldoende aanbod en een passende infrastructuur. We moeten ervoor waken dat we afhankelijk worden van één bron van duurzame elektriciteit. “Stel dat we ons volledig concentreren op wind op zee. Wat als daar iets mis gaat?”, stelt Grünfeld kritisch. “En hoe vullen we de flexibiliteitsvraag in? Het moet duidelijk worden wat wel en wat niet mag en welke vorm van CO2-vrije flex gewenst is. Er moet een eerlijk speelveld zijn, dat ervoor zorgt dat de meest doelmatige optie wordt ingezet.” Kijken we naar gas, dan is het belangrijk dat de gasbergingen voldoende gevuld zijn en blijven en dat we de LNG-ontvangstcapaciteit verder vergroten.

‘Er moeten prikkels komen voor een doelmatiger gebruik van de netten.’

 

Doelmatiger investeren

Betaalbaarheid is een tweede aandachtspunt. Grünfeld constateert dat daarover grote zorgen zijn. De geopolitieke ontwikkelingen hebben geleid tot een forse stijging van de energieprijzen; een ontwikkeling waarop de Nederlandse overheid weinig grip heeft. Dat ligt bij de stijgende kosten voor de infrastructuur anders. “De politiek moet die ongebreidelde stijging echt een halt toeroepen. Een van de belangrijkste maatregelen daarvoor is wat ons betreft dat er prikkels worden geïntroduceerd die ervoor zorgen dat TenneT en regionale netbeheerders doelmatiger gaan investeren. Daarnaast moeten er ook prikkels komen voor een doelmatiger gebruik van de netten.”

Netcongestie aanpakken

Het derde thema is duurzaamheid. Bedrijven staan onder grote druk om te verduurzamen en zijn bereid om dat te doen, maar kunnen door netcongestie niet investeren in elektrificatie. Grünfeld ziet hiervoor twee oplossingsrichtingen. “Op de eerste plaats is het essentieel dat er een duidelijk en concreet actieplan komt om de netcongestie voortvarend aan te pakken. Daarnaast moeten we de monopoliepositie van netbeheerders beperken en moet het mogelijk worden dat marktpartijen zelf investeringen doen om hun transportcapaciteit te vergroten. We moeten grip krijgen op het probleem en er moet zicht komen op een oplossing.” Elektrificatie is niet de enige weg naar duurzaamheid. Ook waterstof, CCS (Carbon Capture & Storage) en alternatieve en efficiënte instrumenten voor energiebesparing kunnen bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Ook voor deze onderwerpen doet VEMW in het 9-puntenplan verschillende aanbevelingen.

Circulair watergebruik

Op het gebied van water vragen wij aandacht voor de kwaliteit en pleiten wij voor maatregelen die zorgen voor een gelijk speelveld binnen de Europese Unie. “We moeten toe naar Europese kwaliteitsnormen”, vindt Grünfeld. Daarnaast is beschikbaarheid van water een grote uitdaging. Het stimuleren van circulair watergebruik kan daarvoor een deel van de oplossing zijn en VEMW roept de politiek op om nieuwe technieken die daarvoor nodig zijn, te subsidiëren. Er zullen ook tijdig nieuwe bronnen voor waterwinning moeten worden aangewezen. Grünfeld: “Een goede drinkwatervoorziening dient een breed maatschappelijk belang. Niet alleen de industrie, ook andere bedrijven en particulieren hebben daar enorm veel belang bij.”

Meer weten over de verkiezingsthema’s van VEMW? Lees hier verder.

Hans Grünfeld
Algemeen directeur
hg@vemw.nl | 0348 – 48 43 66

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur