Vereniging

Benchmark Inkoop Energie uniek in Nederland

De VEMW Benchmark Inkoop Energie bestaat inmiddels twaalf jaar en kan zonder enige twijfel succesvol worden genoemd. Het aantal deelnemers groeit jaarlijks, waaruit blijkt dat de benchmark voorziet in een sterke behoefte.

Eric Picard, adviseur van VEMW, stond twaalf jaar geleden aan de wieg van de VEMW Benchmark Inkoop Energie. Picard: “Deze benchmark is de enige echte betrouwbare benchmark in ons land op het gebied van inkoop van elektriciteit en gas. Ooit ontstaan op verzoek van een aantal VEMW-leden is hij in de loop der jaren uitgegroeid tot een verfijnd meetinstrument. Het aantal deelnemers ligt jaarlijks boven de honderd en dat is een respectabele score. Dit jaar bedraagt het aantal deelnemers maar liefst 140. Zo’n hoog aantal hebben we nog niet eerder gehaald. We kunnen dus tevreden zijn.”

Het begin

Picard: “De jaarlijkse benchmark Inkoop Energie startte heel bescheiden, maar werd in de loop der jaren uitgebreid met steeds meer vragen. Al die vragen zijn toegespitst op de vergelijking van leveringsprijzen van elektriciteit en gas, en op strategieën om tot de leveringsprijs te komen. Opgeteld maakt dit inzichtelijk hoe duurzaam en tegen welke prijzen is ingekocht.”

‘De benchmark vergelijkt uitsluitend appels met appels’

 

Antwoorden

De vergelijking van de verschillende prestaties gebeurt op basis van vergelijkbare inkoopprofielen, zegt Picard. “Appels worden met andere woorden ook echt met appels vergeleken. De benchmark beantwoordt vele vragen, zoals ‘wat is mijn inkoopresultaat ten opzichte van anderen met eenzelfde inkoopprofiel’? Maar ook: wat zijn de resultaten van verschillende inkoopstrategieën? Hoe scoort het collectief ten opzichte van individuele inkoop van elektriciteit en gas? En, hoe intensief is de spreiding van de inkoop en wat levert het op? Daardoor is deze benchmark een belangrijk hulpmiddel bij de evaluatie én planning van de inkoop- of prijsstrategie van bedrijven.”

 

‘Bedrijven hebben behoefte aan een klankbord’
“Wij waren een van de eerste gebruikers van de VEMW Benchmark”, zegt Jan Willem Kruithof: “De benchmark gebruik ik als hulpmiddel om te zien of onze strategie om energie in te kopen ook de goede is. Ik zit in de VEMW-werkgroep die de benchmark vorm geeft. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van totaal verschillende bedrijven en dat maakt het bijzonder interessant, omdat verschillende visies zo samenkomen. Visies op waar je nu op let bij de inkoop van energie. En dat is inspirerend en verhelderend. We zijn erachter gekomen dat het heel complex blijft om in een enquête de vragen zodanig te formuleren dat je daarmee alles goed afdekt. Als je twee bedrijven naast elkaar zet met dezelfde energiebehoefte, dan kan het zijn dat het ene bedrijf misschien zes inkoopmomenten per jaar heeft en het andere maar één of twee. Dat zijn twee verschillende inkoopstrategieën, maar toch doen beide het goed in de benchmark. Daardoor blijft het lastig om te vergelijken. Toch proberen we de vragen in de enquête zo te formuleren dat iedereen daar zijn informatie uit kan halen. Daar werken we in de werkgroep aan. Wat ik zie is dat het aantal deelnemers aan de benchmark dit jaar weer is gestegen. Daaruit mag je opmaken dat de behoefte bij bedrijven aan een klankbord bij de inkoop van energie er wel degelijk is.”

‘Prijs is minder belangrijk dan een aspect als verduurzaming’ 
Mark Mijnen, Specialist Energy & Portfolio van AVEBE, beschouwt de VEMW Benchmark Inkoop Energie niet primair als een prijsvergelijker. AVEBE is een coöperatie van zetmeelaardappeltelers die wereldwijd actief is. Het bedrijf richt zich op producten en innovaties op basis van aardappelzetmeel en -eiwit voor voeding, papier, bouw, textiel, kleefstoffen en diervoeding. Mijnen: “We doen al sinds het prille begin aan de benchmark mee, dat was in 2008. Omdat we meerdere productielocaties hebben, kopen we gas en elektriciteit per locatie afzonderlijk in.” Mijnen zegt dat een benchmark bijna altijd is gerelateerd aan een prijs. “Voor mij heeft die toch een andere betekenis. Ik beschouw de prijs voor energie als een afgeleide van de gevolgde strategie. In die zin is het lastig om een waardeoordeel te geven over de hoogte van een prijs die men betaalt voor energie. Waar ik de benchmark interessant voor vind, zijn de veranderingen die zich het laatste decennium hebben voltrokken. In 2008 speelde een aspect als verduurzaming bijvoorbeeld nog helemaal geen rol, terwijl het nu een van de belangrijkste topics is. De benchmark verschaft mij inzicht in hoe andere bedrijven het op een punt als verduurzaming doen en welke positie ikzelf als bedrijf inneem. Loop ik achter, of loop ik voor? Ik vind dat veel interessanter dan: wie heeft nu de beste prijs voor zijn energie-inkoop gekregen. Bovendien is dat ook heel moeilijk vast te stellen, omdat veel bedrijven van elkaar verschillen en een ander verbruiksprofiel en andere flexibiliteit hebben. AVEBE is een campagnebedrijf en wij verbruiken vooral veel energie in de winterperiode. Dat maakt ons weer totaal anders dan andere bedrijven. Voor de beste prijs kunnen wij nooit gaan.”

‘Hoe ziet hun klikstrategie eruit en wat kan ik daarvan leren’

Huub Briels is Energie- en CO₂-Coördinator van Wienerberger. De producent van duurzame bouw- en bestratingsmaterialen van keramiek heeft zijn Nederlandse hoofdvestiging in Zaltbommel. Briels zegt dat Wienerberger anders tegen de VEMW Benchmark aankijkt dan de meeste andere bedrijven. “Onze Oostenrijkse hoofdvestiging koopt centraal voor zeventien productielocaties van Wienerberger elektriciteit en gas in en voor hen speelt de VEMW Benchmark eigenlijk geen rol van betekenis. Voor mijzelf heeft de benchmark wel degelijk waarde. Ze geeft mij een goed inzicht in waar ik als bedrijf sta met betrekking tot inkoopprijzen van energie ten opzichte van andere deelnemers in dezelfde bedrijfsklasse. Waar sta ik, wat heb ik aan gemiddelde prijzen en welke opslagen moet ik betalen? Je kunt, is mijn ervaring, met name daarin nog wel wat besparingen realiseren. Want de opslagen die worden berekend door energieleveranciers verschillen nogal. Aan de andere kant kun je ook met het inkoopmoment op prijs besparen. Het is interessant te zien hoe andere deelnemers van de benchmark dat doen: Hoe ziet hun klikstrategie eruit en wat kan ik daarvan leren? Het is goed te weten waar je als bedrijf staat ten opzichte van andere bedrijven. Ik kijk dagelijks naar de marktprijzen en stuur die naar onze energie inkopers in Wenen.” Briels zegt dat de VEMW Benchmark geen ‘statische’ enquête is. “Integendeel, ze is juist in beweging. Vragen uit de enquête worden regelmatig tegen het licht gehouden. VEMW streeft ernaar om de benchmark verder te optimaliseren. En dat is een goede zaak.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur