Column

Doelstellingen zijn er om gerealiseerd te worden

Sinds de zomer van 2019 is er een Klimaatakkoord met een ambitieuze doelstelling: 49% CO2-reductie in 2030. Inmiddels is daar het Europese pakket Fit for 55 bij gekomen, dat de lat voor 2030 hoger legt, op 55%. De kans bestaat dat een nieuw kabinet tot nog hogere doelstellingen besluit. Het lijkt erop dat men van plan is een groot fonds beschikbaar te stellen voor publieke en private investeringen. Of dit voldoende zal zijn, is nog niet duidelijk.

Wel duidelijk is dat met alleen fondsen, subsidies en heffingen de klimaatmaatregelen niet succesvol tot stand zullen komen. Tijdige beschikbaarheid van elektriciteit, waterstof en CO2-afvang is minstens zo belangrijk. Tijdens de onderhandelingen over het Klimaatakkoord heeft VEMW voortdurend het belang van energie-infrastructuur benadrukt. Dat heeft geleid tot de instelling van TIKI, de Taskforce Infrastructuur Klimaat en Industrie. Inmiddels is het TIKI-advies vertaald in Cluster Energie Strategie├źn en ligt er een eerste MIEK (Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat). Uit de plannen blijkt dat de elektriciteitsvraag vanuit de industrie verdrievoudigt tussen nu en 2030. U leest het goed. De vraag gaat van 43 TWh nu naar 128 TWh in 2030.

Netbeheerders geven aan dat zij niet in staat zijn de hiervoor benodigde investeringen in infrastructuurprojecten tijdig uit te voeren. Knelpunten: wetgeving, procedures, kapitaal en human resources. Als hierdoor iets duidelijk wordt, is het wel dat de pijlen de komende jaren gericht moeten zijn op versnelling van de aanleg van infrastructuur. De transitie mag daarop niet stuklopen.

Het is daarom van het grootste belang dat het komende kabinet vooral aandacht besteedt aan het realiseren van de doelstellingen, in plaats van aan het bedenken van nieuwe.

Bekijk de video boodschap van voorzitter Gertjan Lankhorst:

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur