Elektriciteit

ACM mede-veroorzaker transportcapaciteitstekort?

De afgelopen tijd haalden netbeheerders in verschillende media fel uit naar de Autoriteit Consument & Markt. Omdat de ACM eist dat investeringen in het elektriciteitsnet doelmatig zijn, vinden zij de toezichthouder medeschuldig aan het huidige tekort aan transportcapaciteit. Chiel Bakker, Beleidsadviseur Energie: “Bij VEMW zijn we het niet eens met deze kritiek.”

Chiel legt uit dat netbeheerders aangeven welke investeringen zij willen doen en dat de ACM deze investeringsplannen toetst. Wanneer de plannen worden goedgekeurd, staat vast dat de voorgestelde investeringen noodzakelijk zijn. “TenneT verdient deze noodzakelijke investeringen – voor zover ze kostenefficiënt zijn uitgevoerd –  sowieso terug. Regionale netbeheerders krijgen hun investeringen vergoed op basis van hoe goed hun netwerken worden benut ten opzichte van de netwerken van hun collega’s. Hierdoor kan voor regionale netbeheerders een prikkel ontstaan om te wachten met uitbreiden tot hun net voller zit. Dan realiseren zij namelijk meer transport met minder kosten dan de andere regionale netbeheerders. Tegelijkertijd zullen de kosten van een overvol net (congestiemanagement, bekijk pagina 2) straks voor regionale netbeheerders tot een slechtere positie in de vergelijking leiden. De kritiek op de ACM dat zij onvoldoende rekening hebben gehouden met de investeringsbehoefte van de netbeheerders is niet terecht. Tot op heden heeft de ACM namelijk nog nooit een voorgestelde investering afgekeurd.”

Chiel Bakker
Beleidsadviseur energie
cb@vemw.nl | 0348 48 43 54

Te laat

De spelregels voor de totstandkoming van de tarieven zijn vastgelegd in een zogeheten ‘methodebesluit’. Dat methodebesluit wordt eens in de zoveel tijd aangepast; nu hebben we te maken met een besluit voor de periode 2022-2026. Wanneer netbeheerders de ACM te streng vinden in hun toetsing op doelmatigheid, dan hebben zij dus kritiek op het methodebesluit. Chiel: “Deze kritiek hadden netbeheerders moeten uiten bij de totstandkoming van het methodebesluit. En daar zijn ze indertijd nauw bij betrokken geweest. Er zijn ruim twintig klankbordgroepbijeenkomsten geweest, waarin alle onderdelen en aspecten zijn toegelicht en uitonderhandeld. Je kunt dan nu niet ineens zeggen dat de resultaten van het methodebesluit je niet bevallen. Dan ben je echt te laat met je kritiek.”

Rechtszaken

Chiel vertelt dat er verschillende rechtszaken lopen tegen de methodebesluiten. VEMW is daarbij betrokken en vertegenwoordigt de belangen van haar leden. “De uitkomst van de rechtszaken heeft immers invloed op de nettarieven die leden betalen. Daarnaast voert VEMW nog een aantal andere discussies over de tarievensystematiek. We praten bijvoorbeeld over de mogelijkheid om tariefbesluiten zo toe te passen dat ze verduurzaming stimuleren in plaats van belemmeren. We zetten ons dus op verschillende manieren in voor kostenreflectieve tarieven.”

Overzicht Nettarieven


De prognoses van TenneT

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur