Vereniging

Niels Groot neemt na 15 jaar afscheid van de VEMW-Taakgroep Watertechnologie

Zo’n vijftien jaar lang maakte Niels Groot deel uit van de Taakgroep Watertechnologie. Nu hij met pensioen is, heeft hij deze nevenfunctie neergelegd. “Ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan”, blikt hij terug. “We hebben met de Taakgroep goede resultaten bereikt. Daarnaast vond ik het heel inspirerend om met collega’s uit compleet andere sectoren over waterzaken te praten. Dat leverde soms verrassende inzichten op.”

Niels Groot was tot zijn recente pensioen Waterspecialist bij Dow Benelux. Een jaar of vijftien geleden kreeg hij van VEMW de vraag of hij zitting wilde nemen in de Taakgroep Watertechnologie. “Daar hoefde ik niet lang over na te denken. Er speelde ook toen al genoeg op dat terrein, zoals zuivering van afvalwater en warmtelozingen van koelwater. We hebben daarin belangrijke stappen kunnen zetten. Ook legionella stond regelmatig op de agenda en daar hebben we eveneens goede resultaten geboekt. Andere actuele onderwerpen zijn (zoet)waterbeschikbaarheid en hergebruik.” Niels vond het bovendien heel waardevol om te klankborden met andere sectoren, zoals de voedingsmiddelenindustrie. Het leverde hem veel interessante inzichten én contacten op. Hij beschrijft VEMW als een “belangrijke en sterke club”. “De vereniging heeft goede contacten binnen de politiek en organisaties zoals Rijkswaterstaat en er wordt echt naar geluisterd. Zeker nu er zoveel speelt op het gebied van energie, milieu en water is het belangrijk dat er zo’n sterke belangenbehartiger actief is.” Is het ‘waterboek’ voor Niels nu dicht? “Nee hoor, ik blijf de ontwikkelingen op dat vlak met belangstelling volgen.”

Heeft u interesse voor één van de VEMW-taakgroepen op het gebied van water? Neemt u dan contact op met Roy Tummers, Directeur Water rt@vemw.nl 0348 48 43 52.

Bekijk de beleids-, taak- en werkgroepen

Roy Tummers
Directeur Water
rt@vemw.nl | 0348 48 43 52

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur