De toekomst van waterstof

Waterstof heeft de potentie om een belangrijke bijdrage te leveren aan de energietransitie. Nederland is na Duitsland de grootste verbruiker in de Europese Unie en naar verwachting zal het belang van waterstof de komende tijd alleen maar toenemen. In de komende edities van Inzicht gaan we in op de actuele ontwikkelingen. We trappen de serie af met wat achtergrondinformatie: voor wie is waterstof interessant, hoe duurzaam is het en wat is de huidige stand van zaken.

Mede door de energiecrisis neemt de interesse voor waterstof steeds verder toe. Deze crisis maakt immers pijnlijk duidelijk hoe belangrijk het is om onafhankelijk te worden van Russisch gas. Waterstof wordt op dit moment nog vooral gebruikt in de industrie en dan vooral als grondstof voor chemische producten, zoals ammoniak. Daarnaast kan waterstof op termijn ingezet worden voor productieprocessen waarbij een hoge temperatuur nodig is, zoals het bakken van baksteen. In de transportsector zal waterstof ook een rol van betekenis gaan spelen. Dan gaat het vooral om zwaar transport via vrachtwagens en bussen; een toekomst voor personenauto’s op waterstof lijkt voorlopig nog ver weg.

Transportnet

Een belangrijke stap voor de ontwikkeling van waterstof in Nederland is de aanleg van een transportnet. Eind juni verstuurde minister Jetten (Klimaat en Energie) de kamerbrief Ontwikkeling transportnet voor waterstof. Hij gaat daarbij in op de ontwikkeling van een landelijke waterstofinfrastructuur en laat weten dat Gasunie-dochter HyNetwork Services (HNS) de taak krijgt het transportnet te ontwikkelen en te beheren. Naar verwachting wordt in 2025 gestart met de aanleg van het netwerk. Hoe de kosten voor waterstof zich gaan ontwikkelen, is nu nog niet duidelijk. Ook hoe een handelsplatform eruit gaat zien, is nog niet bekend. Er wordt inmiddels al wel gewerkt aan een waterstofbeurs, waar vraag en aanbod elkaar moeten gaan vinden.

Groene waterstof

Om de vraag te beantwoorden hoe duurzaam waterstof nu echt is, moeten we onderscheid maken tussen de verschillende soorten. Vrijwel alle waterstof die nu in Nederland wordt gemaakt, is grijs. Grijze waterstof wordt gemaakt van aardgas en bij die productie komt CO2 vrij. Als je de CO2 die vrijkomt, afvangt en ondergronds opslaat, spreken we van blauwe waterstof. Het meest duurzaam is groene waterstof. De waterstof wordt dan geproduceerd door een electrolyzer, die op groene stroom werkt. Bij dat proces komt geen CO2 vrij. Groene waterstof is het uiteindelijke doel en de meest duurzame optie, maar wordt nu nog niet of nauwelijks in Nederland geproduceerd.

In de volgende editie van Inzicht gaan we in op waterstofcertificering.

Tom Strengers
Beleidsadviseur energie
tgs@vemw.nl | 0348 – 48 43 53

Position paper Waterstofcertificering

Voor de producenten en verbruikers van waterstof is het van belang dat zij zowel aan de doelen kunnen voldoen als de meerwaarde van CO2-vrije waterstof te gelde kunnen maken. Hiervoor is een certificeringssysteem cruciaal. VEMW heeft daarom een position paper geschreven, waarin de industrie haar visie op waterstofcertificering uiteenzet.

Download hier het position paper Waterstofcertificering

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur