Klimaat

Papierfabriek Doetinchem gebruikt restwater voor productie biogas

Begin oktober werd bij de rioolwaterzuivering in Etten een nieuwe biogasinstallatie in gebruik genomen. In deze installatie wordt biogas opgewekt uit het restwater van Papierfabriek Doetinchem. In totaal gaat het om 2 miljoen kuub biogas: een deel gaat terug naar de papierfabriek en een deel wordt opgewerkt naar groen gas en teruggeleverd aan het aardgasnet.

Voor Papierfabriek Doetinchem zijn energie en water belangrijke aspecten. Operationeel directeur Bart Broens vertelt dat het water tijdens het productieproces vele malen wordt hergebruikt. “Maar er ontstaat ook een stroom restwater en wij waren op zoek naar een duurzame oplossing voor dit aspect.” De nieuwe biogasinstallatie is het resultaat van deze zoektocht.

Lange aanloop

Het project is een samenwerking tussen Papierfabriek Doetinchem, Waterschap Rijn en IJssel en Waterstromen. Een project met een lange aanloop, zo laat Bart Broens weten. “De eerste ideeën zijn al een tiental jaar geleden geopperd. Een jaar of vier geleden werden de gesprekken serieuzer en hebben we een studie laten doen naar de mogelijkheden. Uiteindelijk hebben we ruim twee jaar geleden het contract getekend en in oktober konden we de installatie in gebruik nemen.” Papierfabriek Doetinchem stoot al 25% minder CO2 uit dan in 1990 en heeft als doel om in 2030 op een CO2-reductie van 50% uit te komen. “Daarvoor hebben we de afgelopen jaren al flinke stappen gezet en de biogasinstallatie zorgt voor nog eens 5 tot 10% reductie.” In totaal realiseert het gezamenlijke project een besparing van 2.300 ton CO2 per jaar en dit komt overeen met het jaarlijkse aardgasverbruik van 1.000 huishoudens.

Bart Broens
Operationeel directeur

Bart Broens zegt blij te zijn met het eindresultaat en kijkt terug op een goede samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel en Waterstromen. “Dit is echt een project dat je niet alleen kunt doen. Waterstromen is bovendien een specialist in waterzuivering voor grote, industriële bedrijven en voor ons dus een fijne partner. Het was beslist geen gemakkelijk project, maar het is goed dat we hiermee een flinke stap in de verduurzaming van ons bedrijf hebben gezet.”

Papierfabriek Doetinchem produceert jaarlijks 70.000 ton aan 100% gerecycled lichtgewicht papier voor een groot aantal toepassingen. Het grootste deel van de afzet wordt geëxporteerd: vooral naar Europa, maar ook naar Amerika, Afrika, Azië en Australië. Paper Projects is een onderdeel van Papierfabriek Doetinchem en verwerkt grote rollen papier tot apparaatrollen, pakrollen en vellen, geschikt voor vele toepassingen. Bij de twee bedrijven werken in totaal zo’n 175 medewerkers.

Zo werkt de biogasinstallatie

Waterstromen behandelt het restwater van Papierfabriek Doetinchem in een industriële waterbehandelingsinstallatie naast de rioolwaterzuivering in Etten. Dit restwater bevat veel organische stof en is met circa 35°C relatief warm – ideaal voor de productie van biogas. De locatie van de papierfabriek in het centrum van Doetinchem is echter niet echt geschikt voor een anaerobe reactor. Daarom wordt het restwater door een nieuwe persleiding separaat naar locatie Etten gepompt, zodat het niet gemengd wordt met het andere rioolwater (wat een relatieve lage concentratie heeft en koud is). De persleiding van 4,5 km is speciaal voor dit project aangelegd.

Biogasleiding

Het gezuiverde restwater (effluent) is na de behandeling nog relatief warm. Deze warmte wordt met een warmtepomp teruggewonnen en benut voor de slibgisting van de rioolwaterzuivering. Bij deze slibgisting wordt ook biogas geproduceerd. Het geproduceerde biogas uit het restwater van de papierfabriek en uit de slibgisting wordt met een biogasleiding geleverd aan Papierfabriek Doetinchem. Deze biogasleiding is in hetzelfde tracé gelegd als de persleiding voor het restwater. Bij de papierfabriek wordt het biogas gebruikt voor productie van stoom die nodig is bij de productie van papier.

Maximale benutting

Een deel van het biogas wordt opgewerkt naar groen gas en teruggeleverd aan het aardgasnet. Door zowel biogas te leveren aan de papierfabriek als op te werken naar groen gas, wordt een maximale benutting van het biogas gerealiseerd. In totaal wordt in de anaerobe reactor en slibgisting 2 miljoen m3 biogas geproduceerd, wat overeenkomt met 1,5 miljoen m3 aardgasequivalent.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur