Column

Hoe verder met het klimaatbeleid?

Het heeft een tijdje geduurd, maar de uitvoering van het klimaatbeleid voor de industrie staat nu toch echt behoorlijk in de steigers. Er zijn regisseurs aangesteld voor de clusters, er komen steeds meer maatwerkafspraken tot stand en er is een stevig programma voor Cluster 6. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dan ook dat de doelen voor 2030 binnen bereik zijn. Dat zal niet vanzelf gaan, want er zijn nog heel wat randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan. Maar door de grotere focus op de uitvoering worden de knelpunten ook steeds duidelijker zichtbaar en dat leidt tot actie. Kortom, het is allemaal zeker niet simpel, maar je kan vaststellen dat de industrie, de overheid en de energiesector er samen de schouders onder zetten. Koers houden, knelpunten oplossen en aanpakken zou je dus zeggen.

Helaas heeft de uitslag van de verkiezingen nieuwe onzekerheid gecreëerd. Gaan we door of moet het weer anders? Het is te hopen dat de partijen die uiteindelijk een kabinet zullen vormen beseffen dat de marges klein zijn. Het ETS, de Europese CO2-heffing, trekt zich niets aan van de Nederlandse politieke verhoudingen. Dat is helder beschreven in de Keuzewijzer Klimaat en Energie, het rapport dat een ambtelijke werkgroep onder leiding van Noé van Hulst heeft opgesteld. Vanwege het ETS zullen Nederlandse bedrijven hoe dan ook haast moeten maken met verduurzamen van hun productie.

Een kabinet dat waarde hecht aan hoogwaardige banen in Nederland kan dit maar beter ter harte nemen. Dat betekent: doorgaan met het wegnemen van knelpunten in het elektriciteitsnet, snel werk maken van goede spelregels voor nieuwe netwerken (waterstof en CO2) en gelijke tred houden met de steun die andere landen verlenen aan hun industrie. Misschien kunnen we alsnog leren van het voorbeeld van de Verenigde Staten. Daar is de Inflation Reduction Act in het leven geroepen als een maatregel om de economie na corona uit het slop te trekken, waardoor het buitengewoon aantrekkelijk is geworden in de VS te investeren in klimaatmaatregelen. President Biden heeft daarmee een knap stuk werk geleverd, met steun van de klimaatsceptische Republikeinen.
Waarom zou zoiets in Nederland ook niet mogelijk zijn? Of nog liever: in Europa?


Gertjan Lankhorst
Voorzitter VEMW

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur