Gas & Water

De toekomst van waterstof

Deel 4: De invloed van waterstofproductie op onze drinkwatervoorziening

In deel vier van de serie over waterstof gaan we in op het watergebruik bij de productie van waterstof. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan een nationaal plan van aanpak drinkwaterbesparing, terwijl productie van waterstof tot meer watergebruik leidt. Moeten we ons in dat licht zorgen maken over de toekomst van waterstof? We praten met Wouter Blom van HyCC, dat zich bezighoudt met de milieuvriendelijke productie van groene waterstof.

Wouter Blom

Kun je uitleggen hoe water wordt gebruikt voor de productie van waterstof?
“Waterstof maken we momenteel vooral uit aardgas en water en bij dat proces komt CO2 vrij. We spreken dan van grijze waterstof of – als de CO2  ondergronds wordt opgeslagen – van blauwe waterstof. We kunnen ook waterstof produceren door elektrolyse. Dan is er geen CO2-uitstoot, maar daar is wel meer water voor nodig. Wordt er gebruikgemaakt van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, dan spreken we van groene waterstof. Het water dat we gebruiken voor groene waterstof is geen gewoon water. Het water moet ultrapuur zijn en wordt daarom eerst gezuiverd. Als het water vervuild is of bijvoorbeeld magnesium of calcium bevat, zorgt dat voor een inefficiënt productieproces en kan de elektrolyser snel minder efficiënt worden.”

Hoeveel water is er nodig voor de productie van waterstof?
“Waterelektrolyse wordt nog maar op kleine schaal toegepast, maar in 2030 willen we in Europa ongeveer 10 megaton aan groene waterstof produceren. De grootste fabriek die nu in Europa staat, produceert slechts een paar kiloton, dus we moeten werkelijk gigantisch opschalen. Om de hoeveelheid water die nodig is voor 10 megaton groene waterstof in perspectief te zetten: dat gaat om 0,3% van het water dat door de Rijn stroomt of het watergebruik van twee miljoen huishoudens. Die hoeveelheid water kunnen we niet zonder nadenken aan het oppervlaktewater onttrekken, maar het zijn ook geen hoeveelheden die meteen alle alarmbellen laten rinkelen. Met HyCC hebben wij bijvoorbeeld plannen voor een fabriek in Rotterdam met een capaciteit van 250 megawatt en daarvoor hoeft waterbedrijf Evides geen procesuitbreiding te realiseren.”

 

“Op lange termijn moeten we kritischer kijken waar we het water vandaan halen.”

 

Wat zijn de toekomstige uitdagingen met betrekking tot watergebruik in de waterstofindustrie?
“De eerste stapjes in de waterstofproductie kunnen we dus zo goed als probleemloos nemen. Maar kijken we naar de langere termijn en naar de Nederlandse en Europese ambities, dan moeten we kritischer kijken naar waar we dat water vandaan halen. Wij willen het vooral uit oppervlaktewater onttrekken en waterbedrijven zullen moeten aangeven hoeveel wateronttrekking verantwoord is. We kunnen ook gebruikmaken van zeewater, maar dat kost flink meer energie omdat het water dan moet worden ontzilt.”

Worden er innovatieve methoden of technologieën toegepast om het watergebruik bij waterstofproductie te verminderen of te verduurzamen?
“Er zijn twee innovaties die hier aandacht verdienen. Op de eerste plaats kijken we of een rioolwaterzuiveringsinstallatie afvalwater geschikt kan maken voor ons productieproces. Nu wordt dat water nog geloosd op het oppervlaktewater, maar wellicht is het haalbaar om daar ultrapuur water van te maken. Daarnaast willen we onderzoeken of wij onze restwarmte kunnen gebruiken om water te zuiveren. Ook dat is een hele interessante denkrichting.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur