Gas

VEMW tevreden over overeenkomst kostenverdeling gastransport: duidelijkheid en continuïteit voor opnieuw vijf jaar

Op maandag 16 oktober heeft de ACM met GTS, VEMW en verschillende andere belangenorganisaties een overeenkomst gesloten over de verdeling van doelmatige netbeheerkosten in de gastransporttarieven. De Europese NC TAR (Network Code on harmonised transmission tariff structures for gas) verplicht de ACM om periodiek vast te stellen hoe de doelmatige kosten voor het landelijke gastransport via tarieven verdeeld worden onder gebruikers. VEMW is tevreden over de nieuwe afspraken, die vanaf 2025 gaan gelden. De overeenkomst biedt duidelijkheid en continuïteit voor opnieuw vijf jaar.

De NC TAR is in 2018 in het leven geroepen en is bedoeld om een gelijk Europees speelveld te creëren. De code maakte een einde aan de grote variëteit in nationale tariefstructuren en draagt bij aan een effectieve grensoverschrijdende gashandel en een goede werking van de Europese gasmarkt. De overeenkomst die in 2019 werd afgesloten, gold voor vijf jaar en loopt in december 2024 af.

Entry-exitverdeling 40-60

Afgelopen zomer zijn onder leiding van ACM gesprekken gestart om opnieuw te komen tot overeenstemming over de verdeling van de doelmatige kosten die in rekening gebracht mogen worden bij de gasgebruikers. VEMW was een van de partijen aan tafel. Wij hebben er nadrukkelijk voor gepleit dat de kosten die GTS in rekening mag brengen kostenreflectief worden verdeeld over de invoeders en de onttrekkers van gas. In de praktijk komt dit neer op een entry-exitverdeling van 40-60%. Deze verdeling blijft ongewijzigd ten opzichte van de vorige overeenkomst. Dat geldt niet voor de korting op het transporttarief voor gasopslag en LNG-terminals. De korting voor gasopslag gaat van 60 naar 75% en voor LNG-terminals van 0 naar 20%. Die laatste korting geldt voor het eerste jaar; in de daaropvolgende jaren moet aangetoond worden dat een korting gerechtvaardigd is.

Reactie Jacques van de Worp van VEMW:

“Wij zijn zeer tevreden over de gemaakte afspraken. Vooral de 40-60-verdeling is voor ons erg belangrijk. Het was voor ons onacceptabel om de kosten alleen neer te leggen bij gasverbruikers, onttrekkers, zoals bij elektriciteit het geval is. Dan ontbreekt bij invoeders, waaronder energiebedrijven, de prikkel om efficiënter te werken en het zou voor een forse lastenverzwaring bij bedrijven zorgen. Wij hechten er bovendien aan dat er transparantie is over de totstandkoming van de tarieven. Die transparantie hadden we al bewerkstelligd bij de overeenkomst die in 2019 is gesloten en ook voor de nieuwe overeenkomst hebben we die kunnen vastleggen.”

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen per 31 december. Er geldt een opzegtermijn van zes maanden. Zie voor verdere informatie de statuten, artikel 7, lid 4 en onze website.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur