Elektriciteit

VEMW-bijeenkomst:  

Hoe stijgende nettarieven het concurrentievermogen van de Nederlandse industrie bedreigen

Op vrijdag 13 oktober organiseerde VEMW in de Prodentfabriek in Amersfoort een bijeenkomst over nettarieven. We blikken daarop terug met Hans Grünfeld, directeur van VEMW. Voor hem was de conclusie na afloop duidelijk: de urgentie om de stijgende tarieven een halt toe te roepen, is groter dan ooit. Het concurrentievermogen van de Nederlandse industrie staat op het spel en dat brengt grote risico’s met zich mee.

“Er is geen sprake meer van een gelijk speelveld.”

 

Wat was de aanleiding om een bijeenkomst te organiseren met de focus op de nettarieven?
“De industrie speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Wij noemen dat wel de vliegwielfunctie: deze sector kan de verduurzaming van de maatschappij aanjagen en versnellen. Daar komt bij dat de industrie een niet te misverstane bijdrage levert aan de welvaart in ons land en voor veel werkgelegenheid zorgt. Het concurrentievermogen van de industrie is daarom cruciaal. Dat wordt erg op de proef gesteld door de almaar stijgende kosten, onder meer door een gigantische stijging van de nettarieven. Dat is een serieus probleem aan het worden voor de industrie: er is geen sprake meer van een internationaal gelijk speelveld. Bovendien maakt de onzekerheid over de nettarieven het lastig om investeringsbeslissingen te nemen. Daar moet echt actie op ondernomen worden.”

Welke deskundigen kwamen aan het woord?
“Zonder overdrijven, kan ik zeggen dat we een topcast hadden. Vier sprekers hielden een inleiding: Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Sikke Klein, hoogleraar aan de TU Delft, Gülbahar Tezel, partner PwC Strategy en hoogleraar aan Tilburg University en Paul Giesbertz van Energie-Nederland. Het panel werd gevormd door Michel Heijdra, directeur-generaal Klimaat en Energie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Maarten Abbenhuis, COO bij TenneT, Guido Janssen, co-CEO van Nyrstar en Manon Leijten, lid van de raad van bestuur van de ACM. De gesprekken en discussies stonden onder leiding van Kees Vendrik, voorzitter van het Nationaal Klimaat Platform. Kortom, stuk voor stuk mensen die echt wat te vertellen hebben.”

 

 

Wat was het doel van het seminar?
“Op de eerste plaats wilden we een constructieve dialoog realiseren tussen vertegenwoordigers uit de industrie en verschillende stakeholders. Daarnaast wilden we onderzoeken waarom wij in Nederland te maken hebben met die hoge netkosten en hoe wij daarvoor gezamenlijk een oplossing kunnen vinden. Een oplossing die enerzijds zorgt voor een gelijk speelveld voor de Nederlandse industrie binnen Europa en die anderzijds een bijdrage levert aan het veranderend energiesysteem. De dagvoorzitter omschreef het mooi: de industrie en het energiesysteem zijn eigenlijk een soort Siamese tweeling, die je in het licht van de energietransitie niet los van elkaar kunt ontwikkelen.”

Wat is de huidige situatie?
“We zien dat een deel van de industrie al geëlektrificeerd is. Bij sommige bedrijven draaien hun productieprocessen al vrijwel volledig op stroom en veelal zelfs op groene stroom. Maar er zijn ook veel bedrijven die deze stap nog moeten zetten. Voor beide categorieën bedrijven is het kostenaspect enorm van belang. Kijken we naar het net, dan zien we dat de energievoorziening steeds meer weersafhankelijk wordt: er zijn momenten van veel en van weinig aanbod. De industrie kan een grote rol spelen bij het opvangen van deze fluctuaties. En ook als het gaat om het opvangen van filevorming op het elektriciteitsnet, kijkt men naar de industrie.”

 

“In onze optiek moeten alle netgebruikers meebetalen aan de netkosten.”

 

Welke conclusies trekt VEMW uit de bijeenkomst?
“Voor een toekomstbestendig energiesysteem zijn er verschillende dingen nodig. Op de eerste plaats moeten de nettarieven kostenreflectief zijn. Dat betekent niet dat alle kosten uitsluitend door de netgebruikers worden betaald. Wel moeten in onze optiek alle netgebruikers meebetalen aan de netkosten. Nu betaalt alleen degene die elektriciteit uit het net haalt en niet degene die elektriciteit invoedt. Het is belangrijk dat de nettarieven de flexibiliteit bij afnemers bevorderen en niet – zoals nu – juist een negatieve prikkel zijn. De tarieven moeten bovendien voorspelbaar zijn en bijdragen aan een gelijk speelveld en een positieve businesscase. We kunnen terugkijken op een geslaagd seminar en de deelnemers gaven aan dat zij de dialoog zeer waardevol vonden. Er is alle reden om het gesprek voort te zetten om ervoor te zorgen dat onze nettarieven toekomstbestendig zijn en blijven.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur