Water

Andries Middag van VAVI over nationaal plan van aanpak drinkwaterbesparing:

“Beschikbaarheid water is cruciaal voor industrie”

Om in 2035 het drinkwaterverbruik met 20% terug te dringen, werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan een nationaal plan van aanpak drinkwaterbesparing. Het bedrijfsleven wordt betrokken bij dit plan van aanpak en daar is Andries Middag, directeur van de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI), blij mee. “De beschikbaarheid van voldoende water van goede kwaliteit is immers cruciaal voor de industrie in Nederland.”

De VAVI is een vereniging van zes internationaal opererende aardappelverwerkers. Andries Middag laat weten dat zijn leden veel water nodig hebben. “Op de eerste plaats voor het spoelen van de aardappelen. In die fase stellen we nog niet zulke hoge kwaliteitseisen. Dat is anders bij de volgende stap waarin water gebruikt wordt: het transport van aardappelen in de fabriek. Dat water moet schoon zijn. En dat geldt natuurlijk ook wanneer water onderdeel van het eindproduct wordt.”

Andries Middag

Waterfootprint

Watergebruik staat hoog op de agenda bij de leden van VAVI. De bedrijven werken internationaal en zijn ook actief in gebieden op de wereld waar de beschikbaarheid van water veel minder vanzelfsprekend is dan in Nederland. “Maar hier speelt het watervraagstuk eveneens. 70% van onze waterfootprint is gerelateerd aan de teelt en ook Nederlandse telers krijgen steeds vaker te maken met periodes van droogte. Het spreekt dus voor zich dat er in onze branche veel aandacht is voor efficiënt watergebruik.”

Hergebruik

Middag vertelt dat de sector al verschillende initiatieven heeft genomen om het watergebruik terug te dringen. Hij noemt als voorbeeld de toepassing van druppelirrigatie, waarbij minder water nodig is omdat het heel precies gedoseerd wordt. “In de fabrieken wordt hergebruik van water steeds vaker toegepast en ik verwacht dat de mogelijkheden daarvan nog verder toenemen. Zeker wanneer de watertarieven stijgen, is het voor bedrijven interessant om daarin te investeren.”

Strategische waarde

Dat de industrie nauw betrokken wordt bij het nationaal plan van aanpak drinkwaterbesparing noemt de directeur van de VAVI “ontzettend belangrijk”. Hij vertelt dat de vereniging via verschillende ingangen input kan leveren: via VNO-NCW, de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie en VEMW. “Het is belangrijk dat we als industrie gezamenlijk onze stem laten horen. Getallen doen er immers toe in Den Haag. Bovendien zien we dat de politiek het moeilijk vindt om keuzes te maken en dus is het goed dat het bedrijfsleven zelf het voortouw neemt. Een partij als VEMW is daarbij voor ons een belangrijke partner.”

Integrale kijk

Om te komen tot een goed plan van aanpak vindt Middag een integrale kijk op het vraagstuk essentieel. “En dat betekent dat we naar alle schakels in de productieketen moeten kijken. In ons geval: van de teelt tot en met de consument. Verder moeten we niet alleen focussen op leidingwater, maar ook kijken naar grond- en oppervlaktewater, en het is belangrijk dat we alle relevante partijen, dus bijvoorbeeld ook natuurorganisaties, erbij betrekken.” Hij verwacht dat met een slimme aanpak de ambitie om te komen tot 20% drinkwaterbesparing in 2035 zeker haalbaar is. “Wij als VAVI denken zelfs al eerder tot die besparing te kunnen komen. Daarbij moet ik dan wel aantekenen dat we het dan hebben over een besparing per geproduceerde eenheid en niet over een absolute besparing. Maar dat er nog veel winst te behalen valt, staat voor mij vast.”

De Nederlandse industrie gebruikte volgens het CBS in 2021 219 miljoen m3 leidingwater. De chemische industrie gebruikt met 69,5 miljoen m3 het meest, op de voet gevolgd door de voedingsmiddelenindustrie met 66,8 miljoen m3.

De doelstelling om te komen tot 20% drinkwaterbesparing in 2035 is onderdeel van het kabinetsbeleid. De doelstelling is opgenomen in de Kamerbrief Water en Bodem sturend (25 november 2022).

Bekijk Kamerbrief Water en Bodem sturend

De VEMW-visie op duurzaam waterbeheer en -gebruik is verwoord in het document “Klimaatrobuust waterbeheer en duurzaam watergebruik voor een toekomstig watersysteem”.

Bekijk hier het VEMW Visiedocument

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur