Vereniging

VEMW weer op volle sterkte

 Twee nieuwe adviseurs stellen zich voor

Sinds begin van dit jaar telt ons team twee nieuwe medewerkers: Ivonne Servin Balderas en Paul Villalobos Valdivia. Zij zijn aan de slag gegaan als Beleidsadviseur Energie en daarmee zijn we weer op volle sterkte. Misschien heeft u Ivonne en/of Paul al gesproken en kennisgemaakt met deze aanwinsten. Voor wie ze nog niet de hand heeft geschud, stellen zij zich hier kort voor. 

Ik ben enorm gemotiveerd om een positieve bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de industrie.

Ivonne Servin Balderas

“Zoals mijn naam al doet vermoeden, kom ik niet uit Nederland. Ik ben Mexicaanse en in 2016 naar Nederland gekomen om aan de universiteit in Wageningen mijn master te doen. Ik ben daar als promovendus gebleven en op 5 maart ben ik gepromoveerd. Mijn onderzoek ging over de energietransitie met daarbij de focus op koolstof. De CO2-emissie is de belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering en ik vind het ontzettend interessant om te zoeken naar mogelijkheden om dat probleem aan te pakken. De industrie heeft in mijn ogen een sleutelpositie en we moeten echt samen optrekken. Het is goed om te zien dat die industrie er ook echt mee bezig is. De wil om te verduurzamen is er zeker. Dat vind ik ook het mooie van VEMW en van deze functie: hier komen verschillende werelden samen. De industrie en het bedrijfsleven, maar ook de maatschappij, de overheid en de politiek. Ik ga mij met allerlei vraagstukken bezighouden, waaronder Carbon Capture en Storage, het afvangen en opslaan van CO2. Ik ben enorm gemotiveerd om een positieve bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de industrie, waarbij het belangrijk is dat energie beschikbaar en betaalbaar blijft. Met mijn ervaring als promovendus breng ik kennis mee van nieuwe technologieën en kan ik ingewikkelde technieken goed vertalen naar de praktijk. Mijn eerste weken hier zijn goed bevallen. Ik heb heel veel zin om bij VEMW een belangrijke rol te spelen.”

“De opleiding die ik heb gedaan, is waarschijnlijk niet wat je zou verwachten bij deze nieuwe job. Ik heb namelijk een bachelor Geschiedenis. Tijdens mijn studie kreeg ik steeds meer interesse voor de Europese Unie en Rusland en daarnaast vond ik de energietransitie superinteressant. Die onderwerpen heb ik tijdens mijn master International Relations aan elkaar geknoopt: ik heb mijn scriptie geschreven over hoe aardgas de machtsrelatie tussen de Europese Unie en Rusland heeft beïnvloed. Daarbij keek ik specifiek naar de rol van Nord Stream 1. Zo’n drie maanden na de keuze van mijn scriptieonderwerp werd Oekraïne binnengevallen en was het thema actueler dan ooit. Voor een ander deel van mijn master heb ik in Noorwegen een half jaar stage gelopen op de Nederlandse ambassade. Ik deed daar onderzoek naar de Noorse batterij-industrie en was bezig met energievraagstukken over onder meer waterstof, windenergie en CCS. In die periode heb ik ontzettend veel geleerd over de energiewereld en werd mijn belangstelling voor deze branche verder geprikkeld. Het boeiende aan dit werk bij VEMW is dat we bedrijven echt helpen om te kunnen verduurzamen. Net als Ivonne was ik aangenaam verrast om te ontdekken dat er binnen de industrie al ontzettend hard gewerkt wordt aan verduurzaming. Het beeld dat in de media nogal eens geschetst wordt, dat bedrijven zich daar helemaal niet mee bezighouden, blijkt echt niet te kloppen.”

Ik was verrast te ontdekken dat er binnen de industrie al ontzettend hard gewerkt wordt aan verduurzaming.

Paul Villalobos Valdivia