Water

Het project Duurzame Watervoorziening Delfzijl (DWD) van North Water biedt duurzame wateroplossingen voor de groeiende industrie in Delfzijl. Het omvat een nieuwe transportleiding, uitbreiding van zuiveringsinstallaties en een distributienetwerk, waardoor proces- en demiwater beschikbaar worden zonder drinkwaterbronnen te belasten. Dit project bevordert een aantrekkelijk, toekomstbestendig vestigingsklimaat.

 Duurzame Watervoorziening Delfzijl: vooruitstrevende oplossingen voor de industrie

De beschikbaarheid van water voor de industrie is steeds minder vanzelfsprekend. Om te voorkomen dat daardoor de groeiende bedrijvigheid in de regio Delfzijl tot stilstand komt, nam North Water het initiatief voor het project Duurzame Watervoorziening Delfzijl (DWD). Perry van der Marel, managing director van North Water: “Met dit project dragen we bij aan een aantrekkelijk en duurzaam vestigingsklimaat.”

North Water is een joint venture van Evides Industriewater en Waterbedrijf Groningen en biedt oplossingen voor vraagstukken op gebied van waterbehandeling en afvalwaterzuivering. Het project in Delfzijl is een logisch vervolg op een eerder project waarmee North Water een toekomstbestendige watervoorziening voor de Eemshaven realiseerde. Sinds 2021 levert het bedrijf water op maat aan de industrie vanuit een nieuwe industriewaterzuivering in Garmerwolde.

Perry van der Marel,

managing director van North Water

Zuiveringsinstallatie afvalwater te klein

Perry van der Marel vertelt dat het industriegebied van Groningen Seaports in Delfzijl een stevige groei laat zien van industriële activiteiten. “Deze regio blijkt gewild bij bedrijven in onder andere bio-based chemie, circulaire economie en waterstof-economie. Die bedrijven hebben op het gebied van water twee wensen: ze willen hun afvalwater op een goede manier kwijt kunnen en ze moeten over voldoende water van de juiste kwaliteit kunnen beschikken. En om met dat laatste te beginnen: Waterbedrijf Groningen wil aan die nieuwkomers in de industrie in Delfzijl alleen drinkwater leveren als drinkwaterkwaliteit strikt noodzakelijk is. En kijken we naar afvalwater, dan zagen we dat onze collectieve afvalwaterzuiveringsinstallatie die we in 2008 in Delfzijl realiseerde, te klein werd.”

Duurzaam proceswater

Het project DWD is in 2023 gestart – de beoogde eerste leveringen zijn medio 2024 - en bestaat uit drie onderdelen. Op de eerste plaats gaat North Water tussen Appingedam en Delfzijl een transportleiding aanleggen voor industriewater. Daarmee kan proceswater vanuit de industriewaterzuivering in Garmerwolde straks ook geleverd worden aan de industrie in de regio Delfzijl. Perry: “Een toekomstbestendige oplossing, omdat het proceswater op basis van oppervlaktewater uit het Eemskanaal wordt geproduceerd. Door oppervlaktewater te gebruiken, blijven drinkwaterbronnen behouden voor drinkwater.”

Distributienet

Het tweede deel van het project betreft de bouw van verschillende installaties in Delfzijl. Het gaat daarbij om een uitbreiding van de industriële afvalwaterzuivering, een proceswaterinstallatie en een demiwaterfabriek. Het derde projectonderdeel van DWD is de gefaseerde realisatie van een distributieleidingnet. “Daar komen minimaal drie leidingen”, licht Perry toe. “Eén voor het proceswater, één voor demiwater en één om afvalwater in te nemen. En omdat afvalwater verschillende samenstellingen kan hebben, hebben we daar misschien ook wel twee of meer aparte leidingen voor nodig.”

Nieuwe en bestaande bedrijven

Met het project DWD is er nu een goed alternatief voor waterlevering aan nieuwe bedrijven die geen drinkwaterkwaliteit nodig hebben en daarom geen aansluiting (behalve voor sanitaire doeleinden) krijgen bij Waterbedrijf Groningen. De noodzakelijke leidinginfrastructuur is ruim en daarmee toekomstgericht ontworpen, mede door subsidies van het NPG, JTF en VEKI *), die het belang ervan onderschrijven. Perry ziet door de ruimere dimensionering ook kansen voor bestaande bedrijven. “Ik sluit niet uit dat het gebruik van drinkwater voor industriële toepassingen ontmoedigd gaat worden, bijvoorbeeld door hogere tarieven of aangepaste wetgeving. DWD is voor ondernemers in de regio Delfzijl dan een interessante optie. Wij komen met ons distributienet letterlijk voor de deur en bieden een oplossing voor afvalwater én proceswater en/of demiwater. Daarbij is het ook nog eens een duurzaam alternatief – in de toekomst wellicht op basis van afvalwaterhergebruik – en dat spreekt veel bedrijven aan.”


*)Nationaal Programma Groningen, Just Transition Fund, Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie