Naomi Schilderink van Normec Kalsbeek adviseert bedrijven over drinkwaterbesparing met het doel om in 2035 het verbruik met 20% te verminderen. Ze benadrukt het belang van inventarisatie en wijst op 'quick wins' zoals het sluiten van spuikleppen en hergebruik van proceswater. De haalbaarheid verschilt per bedrijf en situatie.

Naomi Schilderink van Normec Kalsbeek over de route naar 20% minder drinkwatergebruik

In het Nationaal Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing zijn verschillende doelen vastgelegd. Een ervan is dat in 2035 het drinkwatergebruik van de zakelijke gebruikers met 20% is gereduceerd ten opzichte van 2016-2019. Adviesbureau Normec Kalsbeek in Assen adviseert bedrijven over waterbesparingsmogelijkheden. Naomi Schilderink, teammanager Offshore & Industrie ziet dat er nog veel winst te behalen valt. “Maar de verschillen zijn groot. Waar sommige bedrijven al forse stappen hebben gezet, staan andere pas aan het begin.”

Naomi merkt dat het onderwerp waterbesparing bij steeds meer ondernemers op de agenda staat. Zij hebben al gehoord over de ambities in het nationaal plan van aanpak of ze willen verduurzamen en/of kosten besparen. “Bij die kostenbesparing moet ik wel de kanttekening plaatsen dat drinkwater relatief goedkoop is. Als waterbesparing alleen te realiseren is door een aanzienlijke investering, wegen de kosten lang niet altijd op tegen de baten.”

Eerste stap: inventariseren

Veel grote industrieën hebben al – soms ingrijpende – maatregelen genomen om het drinkwatergebruik zoveel mogelijk te beperken. Naomi constateert dat vooral veel middelgrote bedrijven nog niet zover zijn. “Soms gebruiken zij alleen maar drinkwater, terwijl voor verschillende processen water van een andere kwaliteit dan drinkwater prima volstaat.” Ze adviseert ondernemers om te inventariseren welke waterstromen er binnen het bedrijf zijn en welke waterkwaliteit daarvoor nodig is. “Wij kunnen daarbij helpen met onze waterscan. Op basis daarvan geven wij advies over de mogelijkheden om het gebruik van drinkwater terug te dringen.”

Quick wins

De besparing op drinkwater en water in het algemeen vraagt soms om flinke investeringen en/of aanpassingen in het productieproces. Maar volgens Naomi zijn er ook tal van quick wins. “Een rondje over een bedrijf laat bijvoorbeeld zien dat er spuikleppen continu open staan. Vergelijk dat maar met een kraan in huis die permanent loopt; die draai je dan toch ook dicht? We zien daarnaast dat er soms spoelacties worden gedaan die niet echt nodig zijn of dat de stoomketel niet goed is ingeregeld.” Naast water besparen, is water hergebruiken ook een manier om het watergebruik te reduceren. Naomi illustreert: “Denk bijvoorbeeld aan relatief schoon proceswater dat nog prima bruikbaar is voor de koeltoren.”

Haalbaar

De teammanager van Normec Kalsbeek vindt het een goede zaak dat er nu een nationaal plan van aanpak ligt en denkt dat die 20% reductie wel haalbaar is. “Maar lang niet voor iedere onderneming. Bedrijven en industrieën die al veel gedaan hebben op dit vlak, kunnen echt niet met nog eens 20% minder water toe. Heb je daarentegen nog niks of weinig gedaan om drinkwater te besparen, dan zijn er nog volop mogelijkheden. Het is maatwerk per locatie”

Naomi Schilderink

teammanager Offshore & Industrie

Water